2009 års mottagare av GIS-västs årliga stipendium

Johannes Schulte Sudhoff

Sweco

 

”Johannes har på ett utmärkt sätt visat det fullt möjligt att med mjukvara, som är baserad på öppen källkod, skapa fullgoda GIS-plattformar, vilka dessutom håller hög prestanda i krävande miljöer och inom stora organisationer. Johannes har bland mycket annat och med stor framgång, designat GIS för skogsindustrin. Detta arbete har därmed visat att det idag finns fullgoda alternativ framför kommersiellt licensierad mjukvara.”

 

diplom_Johannes
Klicka för förstoring

 

 

Michael Skoglund

Vägverket

 

”Michael har under lång tid arbetat aktivt för att geografiska data skall användas i det dagliga arbetet. Under 1990-talet var den stora utmaningen att samla in data för nybyggda vägar, entusiasmera konsulter och leverantörer av mjukvara och effektivisering av digitalt informationsutbyte mellan olika system. Michael har varit pionjär i användandet av GPS innan det blev ett allmänt verktyg. Detta arbete, samt bland annat införandet av nätverks-RTK, har, fortsatt under hela första årtiondet av 2000-talet, vilket har medfört att Trafikverket idag är en föregångare i brukandet av geografisk information och GIS.”

 

diplom_Michael
Klicka för förstoring