Föreningens syfte är att...

# Visa hur GIS och GIT kan bidra till att utveckla medlemmarnas verksamheter

 

# Verka för en ökad kompetens inom GIS och GIT genom seminarier, information och utbildning

 

# Inventera och informera om befintliga databaser med lägesbunden information samt pågående projekt för uppbyggnad av databaser.

 

# Medlemskap i GIS-väst står öppet för företag, kommuner, myndigheter och organisationer som har sin verksamhet förlagd till västra Sverige, d.v.s. Västra Götaland län och Hallands län. Medlemsavgiften är 800 kronor per kalenderår.

 

Se GIS-väst Stadgar >>

Seminarier Varje år arrangeras två större seminarium, ett på hösten och ett på våren, där de senaste utvecklingstrenderna inom GIS presenteras. Därutöver arrangeras seminarier med olika teman.
Studiebesök GIS-väst anordnar studiebesök hos olika organisationer och företag som arbetar med GIS.
Utbildningar GIS-väst genomför utbildningar inom ämnesområden som – Hur man inför GIS i en organisation – Introduktion till GIS.
Lokala utskott För att få ett ökat erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna på det lokala planet har vi bildat sk lokala utskott inom GIS-väst.

Bild: GIS-väst styrelse 2018

 

ORDFÖRANDE

Emma Kjernald

Telefon:
0300-83 7870

E-postadress:
emma.kjernald(at)kungsbacka.se

SEKRETERARE

Linda Wetter

Telefon:


E-postadress:
linda.wetter(at)partille.se

EKONOMI

Henrik Sten

Telefon:
010-2244801

E-postadress:
henrik.sten(at)lansstyrelsen.se

KOMMUNIKATION

Karin Spensieri

Telefon:
031-629039

E-postadress:
karin.spensieri(at)sweco.se

MEDLEMSANSVARIG

Jenny Sigvardsdotter-Jensen

Telefon:


E-postadress:
Jenny.Sigvardsdotter-Jensen(at)regionhalland.se

LEDAMOT

Fredrik Lindberg

Telefon:
031-7862606

E-postadress:
fredrikl(at)gvc.gu.se

LEDAMOT

Mikael Johansson

Telefon:
0521-262580

E-postadress:
mikael.johansson(at)lm.se

LEDAMOT

Stefan Näslund

Telefon:


E-postadress:
stefan.naslund(at)esri.se

LEDAMOT

Magnus Nilsson

Telefon:


E-postadress:
magnus.nilsson()atvgregion.se

LEDAMOT

Jofridur Gudmundsdottir

Telefon:


E-postadress:
jofridur.gudmundsdottir(at)trafikverket.se

LEDAMOT

Lars Fredén

Telefon:


E-postadress:
lars.freden(at)sbk.goteborg.se

LEDAMOT

Johan Sandberg

Telefon:


E-postadress:
johan.sandberg(at)invit.se

VALBEREDNING

Andreas Jonsson

 

Stadsbyggnadskontoret
Göteborgs stad

VALBEREDNING

Mikael Elmquist

 

Invit Management AB

 

SUPPLEANT

Per Linderholm

Per Persson

Mölndals Kommun

REVISOR

Mats Öberg

 

SGI

 

REVISOR

Anna Kjellin

 

Sweco Position

 

SUPPLEANT

Maria Sahlén