Resestipendium GIS 2013

Lantmäteriet i samverkan med Esri Sverige, Metria och NorrGIS utlyser ett stipendium till minne av Stefan Stenlunds betydelsefulla och banbrytande insatser inom GIS-tekniken i Sverige. Stefan Stenlund verkade i Lantmäteriet i mer än 20 år och var en pionjär inom GIS-tekniken. Genom sitt starka intresse och engagemang bidrog Stefan väsentligt till den positiva utvecklingen och breda användning som GIS-tekniken fått. Stipendiet riktar sig till GIS-verksamma i Sverige som i Stefan Stenlunds anda har egna innovativa lösningar eller idéer som kan bredda GIS-användningen.

 

Stipendiet utgörs av en resa med uppehälle och övriga kostnader betalda för deltagande i ett internationellt GIS-arrangemang.

 

Ansökan skall avse deltagande i en konferens med tydligt inslag av GIS-teknik. Av ansökan på maximalt 3 A4-sidor skall framgå:

1. Huvudsakligt intresseområde

2. Aktiviteter/idéer enligt ovan

3. Förslag till avrapportering, som bör ske vid sammankomst med NorrGIS samt som en kort skriftlig rapport till kommittén.

4. Ekonomisk kalkyl

5. Namn, adress, e-post, telefon

 

En stipendiekommitté under ledning av Peter Wasström, Lantmäteriet i Gävle, har utsetts för att utse stipendiat. Stipendiekommittén har beslutat prioritera ansökningar som har potential till att bredda användningen av GIS, exempelvis genom nya innovativa användningsområden eller annan form av inspirerande arbete. Även andra typer av ansökningar kan också få stöd. Kommittén ser gärna yngre sökande.

 
Tidigare stipendium har tilldelats under de senaste sex åren
 
Jessica Hillergård (2007), för hennes arbete med GIS och kriminologi
 
Daniel Löwenborg (2007), för hans arbete med GIS och arkeologi
 
Oscar Monell (2008), för hans arbete med att utveckla ett samhällsvetenskapligt GIS inom kommunen
 
Fredrik Lindberg (2008), för hans arbete med att lyfta fram lokalklimattänkandet i planeringsprocessen.
 
Linda Algotsson (2009), för hennes arbete med att öka kunskapen om GIS och därigenom bredda användningen av tekniken
 
Johan Svensson (2009), för hans arbete med att utveckla ett GIS och digitala stadsmodeller som förbättrar tillgängligheten till olika samhällsfunktioner för personer med nedsatt syn- eller rörelseförmåga.
 
Britta Duve Hansen (2010), för hennes arbete med att bredda GIS-användningen med hjälp av applikationer baserade på Open Street Map
 
Mikael Krekula (2010), för hans arbete med att öka kunskapen om GIS inom gymnasiekolan.
 
Patrik Johansson (2011), får stipendiet för sitt innovativa arbete med 3-dimensionella kartor i Eskilstuna kommun.
 
Anders Johnsson (2011), för sitt arbete med att bredda GIS-användningen och sitt arbete med GIS och frivilliga sökinsatser efter exempelvis saknade personer.
 
Stefan Andersson och Jörgen Andersson (2012), får stipendiet för sina insatser att bredda användningen av GIS genom att på olika sätt föra in GIS i skolundervisningen för elever.
 
Mikael Jonsson (2012), för sin insats att bredda användningen av GIS genom att på olika sätt föra in GIS i skolundervisningen för gymnasielever.
 

Sista ansökningsdag är 6 maj 2013.
Ansökan kan skickas som e-post till registrator@lm.se. Ange dnr ” 119-2013/205” och ”Stefan Stenlunds resestipendium” som ämnesrubrik. Ansökan i brev skickas till Stipendiekommittén, c/o Registrator, Lantmäteriet, 801 82 GÄVLE, med dnr ” 119-2013/205” angivet på kuvertet. Skicka också en digital version via e-post till peter.wasstrom@lm.se.