2014 års stipendiat

GIS-västs årliga stipendium tilldelas Emanuel Vogel, Göteborgs Universitet, för sin uppsats ”Mapping grass areasa in urban environments: developing a general grass detection model”

Motivering:
För framtagande och utvecklande av metod som via LiDAR teknologi, automatiserar identifikation av gräsytor i urban miljö. Studien visar på ett föredömligt sätt dels på användbarheten av LiDAR teknologin inom geografiska applikationer, dels att studien påvisar nyttan i användandet av geografiska data och geografiska analysmetoder.

Uppsatsen kan du ta del av här!