GIS-väst höstwebbinarium 2021

GIT/GIS – Mellan Digitalt och Smart

Tidpunkt: 24:e november och 1:a december 2021, förmiddag
Avgiftsfritt
Online

 

Vi letar föredragshållare till dessa två webbinarium. Sista dag för intresseanmälan är 20:e oktober 2021.
Hur: Du skickar mail med rubrik ”Intresseanmälan till GIS-Väst Höstseminarier” till mailadressen info@gisvast.se.
Vid eventuella frågor om den konceptuella illustrationen eller ”Temat” så kan du även kontakta Sasa Sisirak på sasa.sisirak@afry.com.

Våra seminarier och webbinarier

På våra klassiska seminarier (med geografiskt bestämda samlingsplatser) samlas folk för mingel, mat och kunskap/erfarenhetsutbyte. Sedan hösten 2020 har vi på grund av covid-19 istället hållit halvdags-webbinarier, där talare och åhörare har kommit från hela Sverige.

 

Den här gången är det dags för två halvdags-webbinarier, den 24:e november och 1:a december. Vi ska skapa en röd tråd kring ”digitalt” och ”smart” i det Geografiska Informationsbaserade Samhället, sådant som vi inom GIS-föreningen både kan och vill kunna ännu bättre. Vi hoppas att det blir med din medverkan.

Temat

Vi tänker oss att höstens två webbinarium inte bara har ett tema utan även består av ett flertal aktuella ämnen sammanbundna till ett koncept som beskrivs här nedan. I ett sådant koncept hoppas vi kunna fånga upp ett holistiskt synsätt på det som präglar ett flertal olika aspekter mellan digitalt och smart teknik/samhälle. Vår förhoppning är att man kommer att inse hur den geospatiala aspekten (GIT/GIS) är en del av och kanske t.o.m. en central del när digitalt blir smart.

 

Konceptet blir lättare att förstå med hjälp ut av bilden ovan. Bilden är en illustration av en översiktlig syn på olika aspekter. Vi tar gärna synpunkter på den, men främst är vi intresserade att få matcha din infallsvinkel och dina förmågor och erfarenheter till konceptet. Anser du, med andra ord, att du har relevant material att visa och berätta om för andra samt som det faller inom ramen av någon av aspekterna som är illustrerade på bilden så vill vi be dig att höra av dig till oss på GIS-väst för en uppföljning.

 

Den gemensamma uppfattningen är att digitalisering är här, den pågår och kommer att fortsätta inverka direkt eller indirekt på alla aspekter av våra liv.

 

– Hur blir något digitalt, vilka förutsättningar krävs det, hur ser de olika stegen ut i en omvandlingsprocess för att uppnå en högre nivå av digitalisering?

– När man uppnått nivån ”digital”, hur ser milstolparna ut på vägen till det smarta?

 

I en del tillämpningar, främst inom samhällsbyggnad, försöker man ta sig vidare från att bli digital genom att integrera den rumsliga informationen i sitt digitala koncept, och knyta an till de olika företeelserna oavsett om konceptet i sig är knutet till en byggnad eller en anläggning (BIM) eller till ett större område (GIS), eller båda samtidigt. I de flesta fall kommer någon slags rumslig information att bli integrerad, ofta med realtidsdata inkopplad.

 

I takt med utveckling av sensorenheterna, liksom infrastrukturen mellan en sensor och en tillämpning (IoT), blir realtidsdata i kombination med övrig rumslig och beskrivande data och dokumentation det som lyfts in i dem digitala karteringar/visualisering och analysplattformar. En sådan plattform kallas ofta för digital tvilling och dessa tvillingar kan avbilda både små system som fastigheter och stora system som hela städer.

 

Ni kommer förmodligen att hålla med om att det finns en gemensam framtidsvision om att vi vill uppnå lokala eller globala mål och bli mer effektiva, exakta och skapa förutsättningar för att leva upp till Agenda 2030/FNs hållbarhetsmål.

 

Med facit i hand om hur just digitalisering redan har inverkat och kommer att inverka på denna måluppfyllnad så har man redan inlett nästa fas, där digitalt ihop med de övriga digitala teknologier samt några fler (AI, Maskin Learning m.fl.) enbart blir en förutsättning på vägen i att uppnå det vi kallar för ”SMART”.

 

Om allt smart som görs och klassas som smart verkligen är smart är ju inte temat för vårt seminarium (inte den här gången), utan vi vill gärna ge dig möjlighet att från ditt perspektiv och med dina kunskaper berätta om en specifik aspekt (ett område) målat på bilden ovan och helst får du i ditt framförande fokusera på det som målats vitt på bilden ovan, dvs det vita strecket mellan det området som du beskriver och de närliggande. Det är då vi tror att vi kommer närmast den röda tråden som vi vill få ut ur hela sammanhanget.

Tillbaka till dig

Du kanske är en som har praktisk erfarenhet av GIS-relaterat arbete och vill dela med dig av denna erfarenhet, eller så har du en större helhetsbild som du vill prata om. Känner du någon annan som du tror skulle vara en bra föredragshållare är det mycket uppskattat om du skickar vidare inbjudan! Oavsett, så vill vi att du hör av dig till oss, så att vi kan planera in de talare som ska få presentera på höstens webbinarium hos GIS-Väst.

 

Som du säkert förstått så är temat inte ett tema utan flera olika ämnen som faller inom ramen för konceptet Digitalt till Smart, och så länge det du har att berätta ligger inom spannet mellan digital och smart så är det intressant för oss. Vi kommer sedan sätta ihop ett program. Det vi hoppas få ifrån dig är följande:

 

– Dina kontaktuppgifter

– Din professionella titel

– Din nuvarande funktion och namn på din arbetsgivare

– En kort text innehållande en beskrivning av ämnet och ditt perspektiv på ämnet som du tänkt hålla ett kort föredrag om.

 

Vår ambition är att hålla föredragen korta för att kunna ge chansen för fler att hålla föredrag och på så sätt få ett mera dynamiskt seminarium. Vi tänker oss föredrag mellan 15-40 minuter, beroende på ämne och hur ingående presentationen är. Vi tar gärna emot presentationer om erfarenhet gjord inom ert arbete, men vill undanbe oss marknadsföring av de organisationer ni arbetar på.