GIS-väst vårseminarium 2021

Tillsammans för hållbar planering

GIS-väst bjuder in till ett halvdags-webbinarium. Spännande föredragshållare som berättar det absolut senaste inom vår bransch, med fokus på miljö/klimat. Detaljerat program kommer inom kort. Anmälan via formulär längst ner på sidan. Mötesinbjudan skickas ut separat till anmälda deltagare. Varmt välkomna!
 
Tidpunkt: torsdag 29 april 2021 (ONLINE) 
Avgiftsfritt! 
Uppkoppling 8:30 – 9:00 
Föredrag 9:00 – 12:00 

Sista anmälningsdatum är fredag 23 april 2021.

 

Talare

Magnus Forsberg, Lantmäteriet: Tar samverkan bara tid och kostar resurser? Magnus berättar om arbetet vi gör i bred samverkan vid Geodatarådet. Berättar även om de gemensamma aktiviteter/projekt vi tidigare gjort inom Geodatarådets regi och som idag är de regeringsuppdrag vi idag arbetar med. Kommer även berätta om årets aktiviteter/projekt vi genomför och även där återfinns ett antal regeringsuppdrag.

 

Christina Gustafsson, Länsstyrelsen: PLAZA – smart dialog mellan länsstyrelser och kommuner för en effektiv planprocess. Projektet med fokus på den tidiga dialogen där vi kan identifiera knäckfrågor och slippa förgävesplanering.

 

Magnus Konnskog & Joakim Jansson, Lantmäteriet: Den Nationella geodataplattformen som ska försörja en digital samhällsbyggnadsprocess är driftsatt! 2021 är ett testår och de första datamängderna i den nationella geodataplattformen är digitala detaljplaner och byggnadsinformation. Vill du veta mer om hur du ansluter dig? – Då har du hamnat rätt!

 

Andreas Huss, RISE: Grön infrastruktur för strategisk och hållbar planering. För att vi ska lyckas nå målen i Agenda 2030 ställs stora krav på att vi arbetar tillsammans. Multidisciplinärt arbete och visualisering i GIS fungerar utmärkt när vi definierar den gröna infrastrukturen som bas för hållbar samhällsplanering!

 

De insamlade uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att sparas, behandlas och användas av GIS-väst styrelse för att hantera din medverkan vid seminariet och kommande informationsutskick om du väljer att ta del av dessa. För eventuella frågor kontakta info(at)gisvast.se. 

Anmälan online-seminarium

 

Verifikation