GIS-väst vårseminarium 2021

Tillsammans för hållbar planering

GIS-väst bjuder in till ett halvdags-webbinarium. Spännande föredragshållare som berättar det absolut senaste inom vår bransch, med fokus på miljö/klimat. Detaljerat program kommer inom kort. Anmälan via formulär längst ner på sidan. Mötesinbjudan skickas ut separat till anmälda deltagare. Varmt välkomna!
 
Tidpunkt: torsdag 29 april 2021 (ONLINE) 
Avgiftsfritt! 
Uppkoppling 8:30 – 9:00 
Föredrag 9:00 – 12:00 

Sista anmälningsdatum är fredag 23 april 2021.

 

Talare

Magnus Forsberg, Lantmäteriet: Tar samverkan bara tid och kostar resurser? Magnus berättar om arbetet vi gör i bred samverkan vid Geodatarådet. Berättar även om de gemensamma aktiviteter/projekt vi tidigare gjort inom Geodatarådets regi och som idag är de regeringsuppdrag vi idag arbetar med. Kommer även berätta om årets aktiviteter/projekt vi genomför och även där återfinns ett antal regeringsuppdrag.

 

Christina Gustafsson, Länsstyrelsen: PLAZA – smart dialog mellan länsstyrelser och kommuner för en effektiv planprocess. Projektet med fokus på den tidiga dialogen där vi kan identifiera knäckfrågor och slippa förgävesplanering.

 

Magnus Konnskog & Joakim Jansson, Lantmäteriet: Den Nationella geodataplattformen som ska försörja en digital samhällsbyggnadsprocess är driftsatt! 2021 är ett testår och de första datamängderna i den nationella geodataplattformen är digitala detaljplaner och byggnadsinformation. Vill du veta mer om hur du ansluter dig? – Då har du hamnat rätt!

 

Andreas Huss, RISE: Grön infrastruktur för strategisk och hållbar planering. För att vi ska lyckas nå målen i Agenda 2030 ställs stora krav på att vi arbetar tillsammans. Multidisciplinärt arbete och visualisering i GIS fungerar utmärkt när vi definierar den gröna infrastrukturen som bas för hållbar samhällsplanering!

 

Anslutningsinformation har skickats ut till alla anmälda. Om du vet med dig att du är anmäld men ännu inte mottagit mail med information om hur du kopplar upp dig till seminariet så kan du höra av dig till info@gisvast.se.

 

ANMÄLAN STÄNGD

 

De insamlade uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att sparas, behandlas och användas av GIS-väst styrelse för att hantera din medverkan vid seminariet och kommande informationsutskick om du väljer att ta del av dessa. För eventuella frågor kontakta info(at)gisvast.se.