GIS-västs nyhetsbrev 1-2015

Läs Nyhetsbrev_GISväst_1_2015 – här går vi lite mer på djupet kring vad som har hänt hittills under året, och vad som är på gång!