Kurs Python i QGIS

GIS-väst bjuder på kurs: ”Python i QGIS för nybörjare”

FULLBOKAT Nu har GIS-väst möjlighet att bjuda sina medlemmar på en kurs om Python för QGIS. Kursen riktar sig till dig som inte använder Python nu och som vill lära dig hur Python kan hjälpa i ditt GIS-arbete. Kursen kommer innehålla föreläsning och praktiska uppgifter delad över två halv-dagar. Den offentliga sektorn har prioritet i tillträde till kursen.
 
Tid: onsdag 9 december 2020 kl. 13-17 och tisdag 15 december 2020 kl. 13-17
Plats: Online via Zoom – Länken öppnas 12:45 för uppkoppling
Kostnad: Kursen är gratis och endast öppen för GIS-västs medlemmar
Anmälan: Via anmälningsformulär nedan. Offentliga sektor prioriterad och därefter andra GIS-väst medlemmar.
Sista anmälningsdag: 1 december 2020, kl. 12.00
Antal deltagare: Max 25
Kurslärare: Frans Olofson från COWI och GU, Frans.Olofson@gu.se

 

Förutsättningar:
– Kursen är endast öppen för GIS-västs medlemmar. 
– Prioritet ges till GIS-väst medlemmar från offentlig verksamhet. 
– Tillgång till en Windows-baserad dator behövs vid kursen. 
– GIS-väst bjuder deltagarna på deltagaravgiften. 
– Max två deltagare per organisation. 
– Tilldelning av plats sker i den ordning som anmälan görs, dvs först till kvarn. 
– Anmälan är bindande. 
– Anmäld deltagare som uteblir kommer faktureras 1000kr. 
– Det är möjligt att själv ordna en ersättare inom den egna organisationen. 
– Egen dator ska medtagas, med installerade programvaror. Mer information om detta kommer skickas ut till antagna deltagare. 
 

Slutgiltig bekräftelse på om du fått en plats kommer skickas ut när platserna är fullsatta eller efter sista anmälningsdag.

 

FULLBOKAT