Månadens gäst september 2021

Kartor för krisberedskap och blåljus

Bristande tillgång och kunskap om hur man använder kartor har vid ett flertal gånger varit källan till att räddningsinsatser försenats eller komplicerats. Inte minst erfarenheterna från de senaste årens skogsbränder har visat på ett behov av ökad kunskap om kartor och GIS hos många blåljusaktörer för att kunna nyttja styrkan i dessa redskap vid hantering av en händelse och för att undvika missförstånd orsakade av brister inom området. 
 

MSB har därför tillsammans med Lantmäteriet och Trafikverket tagit fram webbplatsen Kartor för krisberedskap och blåljus där man samlat information och rekommendationer som är viktiga för att en aktör inom krisberedskap ska kunna hantera kartor effektivt inom det förebyggande, operativa och erfarenhetsåterkopplande arbetet. En gemensam bakgrundskarta och ett nationellt referenssystem är en förutsättning för att arbeta över geografiska och organisatoriska gränser, för att du och din verksamhet ska kunna genomföra era insatser på bästa sätt. 
 

Ett mål med webbplatsen är att öka förståelsen för styrkan med att använda kartor/GIS och få fler att få upp ögonen för vilket kraftfullt verktyg det är för att få överblick, sammanställa information, analysera och ta fram lägesbilder och beslutsunderlag. Vi har helt enkelt velat göra det enklare för blåljusaktörer och andra som arbetar med krishantering att använda kartor i sitt arbete. Detta tillsammans med ett antal rekommendationer för att ge bättre möjlighet för olika aktörer att använda samma underlag ger en bra grund för effektiva insatser. 
 

På Kartor för krisberedskap och blåljus kan du bl a läsa mer om den nationella bakgrundskartan som består av ett urval av Lantmäteriets produkter för användning både online och offline. Du hittar också symboler för nedladdning, information om Blåljuskollen och Copernicus kriskarteringstjänst. Det senaste tillskottet på webbplatsen är utbildningsmaterialet Koll på kartan som ger grundläggande kunskap om kartor, GIS och geodata. Syftet med utbildningen är att höja förmågan att använda kartor och geodata och den är öppen för alla att använda. 
 

Rekommendationerna som tagits fram är följande:  
• MSB rekommenderar en gemensam nationell bakgrundskarta
• MSB rekommenderar att säkerställa tillgång och aktualitet
• MSB rekommenderar det nationella koordinatsystemet SWEREF 99 TM och höjdsystemet RH 2000
• MSB rekommenderar användning av SiTaC-symbolerna vid skogsbrand

 
 

Om vi tillsammans använder de rekommenderade kartunderlagen kan vi minska risken för missförstånd och bidra till effektivare räddningsinsatser. 
 

https://krisberedskapskartor.msb.se/ 
 

Har du synpunkter eller idéer kring webbplatsen är du varmt välkommen att kontakta gis@msb.se