Månadens medlem – april 2017

MTG satsar på webb-GIS

Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommun har sedan flera år tillbaka ett kommunsamarbete (MTG) där bland annat kart- och mätavdelningen ingår i samarbetet. Ett samarbete mellan flera kommuner ställer krav på att information kan utbyttas på ett enkelt sätt internt men även externt.

 

En teknik som förbättrar detta är kommunens webb-GIS som har använts under flera år av anställda för att söka på fastigheter, adress, osv. Detta år har det utökats för att distribuera data.

 

Ett exempel är en webbkarta som används för att hämta baskarta för olika områden. Istället för att beställa kartor via kart- och mätavdelningen kan de andra förvaltningarna nu hämta direkt via webb-kartan. Tekniken som möjliggör detta är FME samt MapGuide Open Source.

 

MTG använder också webbkartorna för hantering av geografisk data som inte kräver centimeternoggrannhet. En handläggare som hanterar avtal kan t.ex. rita in dessa avtal med hjälp av webbkartan och kategorisera detta istället för att få hjälp av kart- och mät för digitalisering. Detta är också en kvalitetsförbättring av själva informationen eftersom personen som arbetar med just avtal är den som har bäst koll på detta.

 

Tekniken används också för en projekteringskarta där de olika avdelningarna kan rita in pågående eller planerade projekt som t.ex. röjningsarbete, gatuarbete, större VA-jobb eller kommande planområden. Denna information blir visuellt väldigt tydligt i en webbkarta och samtliga medarbetare kan se vad som pågår eller kommer ske i kommunerna. Detta kommer också att publiceras externt som en del i kommunikationen till kommuninvånare.

 

fakta
 MTG – Mariestad, Töreboda, Gullspångs kommun
 Kontaktperson: Anders Persson, anders.persson(at)mariestad.se