Månadens medlem – april 2019

Planeringsunderlag samlade och sökbara

Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram en webbtjänst som sammanställer, värderar och kategoriserar planeringsunderlag för fysisk planering och gör dem sökbara. Principen för katalogen är att informationen hämtas vid källan, det vill säga direkt hos den myndighet eller organisation som äger och ansvarar för underlaget. Informationen ställs sedan samman i katalogen där vi hakar på planeringsspecifik information som gör planeringsunderlagen strukturerade och sökbara. Webbtjänsten fungerar helt enkelt som ett digitalt bibliotek! Katalogfunktion ger information om planeringsunderlagen samt hjälper dig att identifiera ”hyllplacering” och länkar dig till rätt plats.

 

En första version av tjänsten lanserades 30 november 2018. Syftet är att på en och samma plats visa korrekt, relevant och uppdaterad information om planeringsunderlag som underlättar handläggningen och effektiviserar samhällsbyggnadsprocessen.

 

Planeringsunderlag, vad är det?

Med planeringsunderlag avses kunskapsunderlag som belyser viktiga frågor att ta hänsyn till och hantera vid fysisk planering. I Planeringskatalogen finns planeringsunderlag i form av rapporter, vägledningar, geodata, karttjänster och webbsidor. För närvarande hittar du samtliga 21 länsstyrelsers regionala planeringsunderlag i Planeringskatalogen samt underlag från Försvarsmakten, Sveriges geologiska undersökning, Jordbruksverket, Sametinget och Post- och telestyrelsen.

 

För vem?

Planeringskatalogen vänder sig först och främst till dem som arbetar med samhällsplanering kopplat till översiktsplanering och detaljplanering inom kommunen, på länsstyrelsen eller någon annan myndighet.

 

Så fungerar planeringskatalogen

Planeringskatalogen innehåller en mängd sök- och filtreringsfunktioner med utgångspunkt i en geografisk avgränsning. Du kan bland annat filtrera och söka på planeringsstatus (som visar hur juridiskt bindande underlaget är), sakområde (natur, kultur, transporter etc), publiceringsdatum och ansvarig organisation. De olika sökkriterierna går att kombinera för att få ett så relevant urval som möjligt. Det går också att dela med sig av länkar till sökningar eller ett urval av poster i Planeringskatalogen till kollegor eller berörda parter, exempelvis i en samrådsprocess.

 

Utveckling och framtidsspaning

Planeringskatalogen är under ständig utveckling. Under 2019 kommer katalogens innehåll att utökas med planeringsunderlag från fler berörda statliga myndigheter. Samtidigt pågår förbättringsarbete och utveckling av ny sökfunktionalitet.
Planeringskatalogen kommer bli en viktig pusselbit i den digitala samhällsbyggnadsprocessen. Planeringskatalogens nationella redaktion medverkar därför i de insatser som pågår inom ramen för det nationella projektet ”digitalt först”. Planeringskatalogen kan bli ett viktigt verktyg i genomförandet av ÖP-utredningens föreslagna planeringsstrategi som är en utveckling av dagens aktualitetsbedömning.

 

fakta
 Planeringskatalogen
 Länk till Planeringskatalogen:
 https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/
 För frågor kontakta Planeringskatalogens nationella redaktion:
 planeringskatalogen(at)lansstyrelsen.se
 Moa Nord – Samordnare nationella redaktionen
 Linus Johnsson – GIS-samordnare
 Markus Klingberg – GIS-samordnare
 Victor Zakrisson – Samhällsplanerare
 Simon Rasmussen – Samhällsplanerare