Månadens medlem april 2020

Region Halland

Region Halland jobbar med GIS inom de flesta av våra alla verksamhetsområden. Publikt kan ni mest se vårt arbete t.ex. med analyser från Regional Utveckling ibland presenterat i Power BI som Rapport om Skogs- och träindustrin. Kultur och skola jobbar tex med att presentera historiskt material via Esri Story maps som Kungamötet på Halmstads slott 1619

 

Man kan också se vilken vårdcentral man är automatlistad på i en arcgis Online karta

 

Men det allra mesta GIS-arbetet sker för internt bruk och i system på insidan. Vi har webbkarta i Arcgis Enterprise för de flesta av våra användare, Arcgis Pro för mer avancerade användare och FME för bearbetning av data.

 

Här följer lite exempel på vad vi gör:

 

Ambulansens upphämtningar ses över via körnätsanalyser för att jämföra med ställda mål.

 

Inom hälsogeografi jobbar man med att titta på samband bla med Sociodemografi och andra mönster och följer upp genomförda insatser.

 

I vissa forskningsprojekt med Disease mapping används en Open Source mjukvara RIF 4.0 från Imperial Collage i London. Här ser ni exempel där man jämför olika stadier av Melanom i Västra och Södra sjukvårdsregionen

 

Vi hanterar Regionens fastigheter och gör analyser vid nyetableringar.

 

Fibernätsutbyggnaden är ett större projekt som genomförs med flera andra regioner i Södra Sverige och där görs analyser både i Arcgis Pro och Power BI.

 

Kollektivtrafik och pendling följs och analyseras utifrån ett geografiskt perspektiv.

 

Vår framtidsspaning är att vi tror på kommande användning av inomhusGIS för att hjälpa våra besökare rätt på sjukhusen, för optimalt utnyttjande av våra lokalresurser och IoT.

 

Dessutom spår vi mycket mer analyser med Big data med hjälp av AI inom GIS.

 

fakta
 Region Halland
 Kontaktperson: Jenny Sigvardsdotter, GIS-samordnare
 jenny.sigvardsdotter@regionhalland.se
 regionhalland.se