Månadens medlem – aug 2017

Smart samverkan – bättre och roligare!

I Norra Bohuslän samverkar kommunerna inom kart- och GIS för att ge användare och medborgare bättre service. Maria Syrén är GIS-samordnare för Norra Bohusläns kommuner (Munkedal, Lysekil, Strömstad, Tanum och Sotenäs) och på varje kommun finns minst en GIS-ingenjör. GIS- ingenjörerna har en daglig kontakt med användare och kan snappa upp önskemål och förbättringsförslag, som kommuniceras inom GIS-gruppen som leds av samordnaren. GIS-samordnaren reser runt mellan kommunerna för att träffa både GIS-ingenjörer och användare.

 

”Den största fördelen med samverkan är att vi är ett team, som kan hjälpa och avlasta varandra. Som GIS-ingenjör på en mindre kommun är man annars ofta ensam, medan vi kan dra nytta av varandras erfarenheter och har alltid någon att bolla med.”, säger Maria Syrén.

 

Alla kommuner har samma kartsystem och är uppbyggda på samma sätt i databasstruktur och karttyper, vilket gör att vi kan hjälpa varandra över kommungränserna. I de fem kommunerna finns tre olika databaser att ajourhålla och uppdatera. Uppdateringar av lager eller förbättringar i form av nya lager eller karttyper skickas runt till alla kommuner, så att alla ska ha samma utbud. Vi arbetar så att vi hämtar ner så mycket information som möjligt till vår interna kartportal och har delat upp karttyper efter användargrupper och teman. Tanken är att man som handläggare ska kunna hitta all kartinformation man behöver på en plats istället för att leta på många olika myndighetssidor.

 

manadens_medlem_aug17_bild2

Några av de karttyper som Norra Bohusläns kommuner erbjuder i den interna kartportalen

 

”Jag anser att GIS-gruppen är en serviceorganisation som i första hand ger support till våra handläggare och användare inom kommunen. Vi vill att de ska ha kartverktyg som gör att de effektivt kan handlägga ärenden och snabbt svara på frågor för att på så sätt ge våra kommuninvånare bättre service. Vi är små kommuner, men har samma resurser som en stor.”

 

GIS-samverkan i Norra Bohuslän gör GIS både bättre och roligare!

 

Bilden överst på sidan: Delar av GIS-gruppen i Norra Bohusläns kommuner. Från vänster: Erik Laurell, Leif Fredriksson, Maria Syrén, Frida Göthberg och Louise Öryd.

 

fakta
 GIS-samverkan i Norra Bohuslän
 Norra Bohusläns kommuner består av Munkedal, Lysekil, Strömstad, Tanum och Sotenäs kommuner (totalt ca 60 000 invånare)
 Kontaktperson: Maria Syrén, GIS-samordnare för kommunerna i Norra Bohuslän,
 Telefon: 0524-183 59 E-post: maria.syren(at)munkedal.se