Månadens medlem – dec 2019

Miljöförvaltningen – Göteborg Stad

Miljöförvaltningens uppdrag är att verka för att göteborgarna ska ha en god livsmiljö och för att Göteborgssamhällets negativa påverkan på hälsa och miljö ska vara så liten som möjligt. Miljöförvaltningen är en ”GIS-tung” förvaltning där GIS används inom många olika områden. Miljöförvaltningen utför bland annat luftberäkningar och bullerberäkningar och publicerar resultaten som öppna data på Göteborgs Stads sida för öppna data, inom Staden och i miljöförvaltningens publika webbkartor.

 

Vi jobbar bland annat med luft och buller på miljöförvaltningen

 

För att få en bild av hur luftkvaliteten är på platser där det inte finns någon mätstation gör miljöförvaltningen så kallade spridningsberäkningar av kvävedioxidhalter över hela staden. Kvävedioxid är den förorening som vi har mest problem med i Staden, och det är en bra indikator för luftkvalitet.

 

Projektet Ren stadsluft, som är ett samarbete mellan miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret, ger oss beräkningskartor som förnyas varje år. På kartorna visas resultaten från spridningsberäkningar av kvävedioxidhalterna i staden (se bild ovan).

 

Så här är luften där du bor

 

Du kan själv titta på beräkningskartorna för att få en uppfattning av hur luften är där du bor. Kartorna finns publicerade som ”öppna data”, och kan visas i exempelvis dator, mobiltelefon eller surfplatta. Kartorna fungerar i alla webbläsare. Här hittar du kartorna: Länk till webbkartan.

 

Inne i kartan skriver du in adressen du vill veta mer om, och sedan klickar du på en liten ikon för lager högst upp till höger i kartan. Där väljer du vilket år du vill se beräkningar för, samt om du vill se medelvärden för år, dygn eller timme. Du kan också välja att se beräkningar för bullernivåer i staden.

 

Miljöförvaltningen övervakar och beräknar luftkvaliteten utifrån luftkvalitetsförordningen, och därför analyseras data i förhållande till miljökvalitetsnormer (MKN). På kartorna visar röda områden platser där MKN för kvävedioxid överskrids. I de orangea och gula områdena är luften renare, men halterna ligger fortfarande över den övre respektive nedre utvärderingströskeln för kvävedioxid. Läs mer om miljökvalitetsnormer och utvärderingströsklar på sidan Lagar och miljömål Det är viktigt att vara medveten om att det i alla beräkningar finns osäkerheter. Naturvårdsverket har därför satt upp riktlinjer för vad som är godtagbara felmarginaler för beräkningar av kvävedioxid. Miljöförvaltningens beräkningar ligger inom dessa marginaler.

 

WMS-tjänster och luftkvalitet i Göteborg

 

Miljöförvaltningen producerar WMS-tjänster som används internt inom verksamheten, i Staden och publikt som öppna data. Senast publicerades en tjänst som visar miljöförvaltningens mätstationer. Via WMS-tjänsten i kartan kan man klicka sig vidare till ”Luften just nu” och mätdata i realtid (se bild nedan).

 

I miljöförvaltningen publika och öppna webbkarta finns mer information om exempelvis Värmepumpar, trafikbuller och Ren stadsluft.

 

Öppna data

 

Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av, så att andra kan utveckla den och skapa nytta för fler. Göteborgs Stad och miljöförvaltningen producerar offentlig information om och för de som bor, besöker eller driver företag i Göteborg. Miljöförvaltningen vill tillgängliggöra denna information så att medborgare kan bli mer delaktiga i stadens utveckling. Miljöförvaltningen har som ambition att den data som kan visas som öppna data också ska bli öppna data för vem som helst att använda.

 

fakta
 Miljöförvaltningen – Göteborg Stad
 Har du frågor är du välkommen att kontakta:
 GIS: johan.sylven@miljo.goteborg.se 
 Bullerfrågor: belma.krslak@miljo.goteborg.se 
 Luftfrågor: bjorn.wahlstedt@miljo.goteborg.se