Månadens medlem dec 2020

Halmstads kommun 2030

Halmstads kommun 2030 – en modern arbetsplats med grymma verktyg och bra underlag! Det är enkelt att göra rätt och bygga i Halmstads kommun 2030, både som invånare, exploatör och handläggare. All data som behövs för att arbeta tillsammans med myndigheterna i kommunen när det gäller både planer, lov och tillstånd är klassad och sparas centralt nationellt.

 

Det finns olika, skalbara, versioner av de mest nyttiga applikationerna tillgängliga för handläggarna och invånarna – behöver du arbeta utifrån en enkel karta så finns det, behöver du en full desktoplösning så finns – dessutom var du än befinner dig, hur du än befinner dig. Desktoplösningen körs ju på kommunens servrar (eller i någons moln) – mer kraft än vad du någonsin kommer att behöva och din arkitekt kan sömnlöst flytta data från sin programvara till kommunens – förutsatt att den följer klassningen. Givetvis finns också mycket kompetenta personer inom kommunen som kan hjälpa till med verktygen vid behov.

 

Lagstiftarna har också underlättat för Halmstads kommun; numera är detaljplanerna uppdelade i olika kategorier; infrastrukturprojekt kräver en typ av detaljplan och data (givetvis är kraven på data skalbart), områdesprojekt en typ av detaljplan och detaljerade detaljplaner (som i många fall idag redan är en bygglovsansökan vid första kommunkontakten) är ett snabbspår som inte kräver bygglov!
Som grädde på moset är dessutom majoriteten av alla äldre detaljplaner som finns som klickbara, digitala, geometrier upplösta sen något år tillbaka.

 

I Halmstads kommun är även parallella processer med fastighetsbildning, detaljplan och bygglov ett av de vanligaste sätten att arbeta på 2030 när det gäller nya samhällsbyggnadsprojekt – eftersom att de olika projekten delar samma data.

 

Kommunens övriga data är även dessa tillgängliga 2030, dels utifrån olika direktiv och beslut men även på frivillig basis. Givetvis finns också en digital självbild, möjlig att projicera och peta och klicka direkt i – med data direkt från nationella tjänster eller kommunens eget molnbaserade arkiv.

 

Kanske säger min utblick framåt, som nog går att applicera på hur de flesta kommuner kan tänka sig att det borde fungera, en del om hur vi jobbar i Halmstads kommun idag – Vi arbetar medvetet och ganska tålmodigt för bättre verktyg, tillgängligare data och trevligare arbetssätt med GIS och data som en slags ledstjärna.

 

fakta
 Halmstads kommun
 Kontaktperson: Kim Ferm
 kim.ferm@halmstad.se