Månadens medlem – feb 2017

Länsstyrelsernas geodata ännu mer tillgängliga i ny katalog

Den 31 januari lanserade länsstyrelserna en gemensam metadatakatalog under namnet Länsstyrelsernas geodatakatalog. Förhoppningen är att öka tillgången till länsstyrelsernas geodataunderlag genom att presentera dem i en katalog med hög sök- och filtrerbarhet. Via ATOM-flöden, länkar till visningstjänster eller datamängder kan användaren enkelt få tillgång till informationen i sina egna system.

 

Katalogen vänder sig till alla som är intresserade eller i behov av länsstyrelsernas geodata, exempelvis kommuner, myndigheter, näringsliv, skola och universitet samt allmänheten. I katalogen hittar man såväl regional data från respektive län som data med nationell täckning.

”Vi hoppas att vår geodatakatalog ska underlätta för användarna, både genom att det blir lättare att söka och få information om länsstyrelsernas geodata men också genom ökad tillgänglighet. I slutänden vill vi att våra geodata ska göra så mycket nytta som möjligt i samhället!”, säger Joel Lilljebjörn, som ansvar för bland annat Vattenavdelningens geodata på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

 

Internt för länsstyrelsens medarbetare servar katalogen med metadata om de geodatamängder som finns i länsstyrelsernas lagring. Förutom metadata innehåller posterna i katalogen även en länk till själva geodatamängden. Via denna kan användaren lägga till den aktuella datamängden i sitt GIS-program. Katalogen utgör också ett viktigt stöd för länsstyrelsens geodataförvaltning. Genom att utöka metadataprofilen med element för förvaltningsinformation som exempelvis förvaltningsrutiner och utvecklingsplanering samlas all information kring geodata på ett och samma ställe, vilket ger förutsättningar för en stabil förvaltning.

 

Länsstyrelsernas geodatakatalog når du via sidan Länsstyrelsernas GIS-tjänster

 

 fakta
 Länsstyrelsen
 Joel Lilljebjörn, GIS-handläggare på Vattenavdelningen
 joel.lilljebjorn(at)lansstyrelsen.se

 Kontaktperson för geodatakatalogen och GIS på länsstyrelserna:
 Henrik Sten, GIS-samordnare
 henrik.sten(at)lansstyrelsen.se

 På Länsstyrelsen arbetar vi för att bidra till ett samhälle där människor, djur och natur har det bra, både idag och i framtiden. Det handlar om frisk luft, rent vatten, levande landsbygd och stad, bra djurskydd, rika natur- och kulturmiljöer, bra kommunikationer, mänskliga rättigheter, jämställdhet, integration, folkhälsa och en rad andra frågor. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på länets 1,6 miljoner invånare och 49 kommuner.