Månadens medlem – februari 2019

Undervattensdrönare i myndighetsarbete

Länsstyrelsen i Jönköpings län är första länsstyrelsen i landet att börja jobba med en undervattensdrönare i sitt arbete. Med en räckvidd på 100 meter och en livestream till kontrollen är det ett kraftfullt redskap att exempelvis se hur naturen ser ut under vattenytan. Den kan då fungera bra som ett komplement till informationen man får från ekolod eller vanlig drönare.

 

Drönaren i Jönköping används bland annat för att hitta och inspektera olagliga fiskeredskap, redskap som används på fel plats eller redskap som används vid fel tid. Den har också använts vid utsättning av fisk och i andra tillsynsärenden.

 

Man planerar att utvärdera möjligheterna till inventering av tex musslor, kransalger och biotoper såsom lekbottnar i både sjöar och vattendrag, vilket man idag har svårigheter att göra vid djupare vatten.

 

Fakta
I Jönköpings har man valt att använda en OpenRov Trident.
Den klarar av att dyka ner till 100 meters djup. Sladden är inte längre så det finns ingen risk att du dyker för djupt.
Enligt leverantören ska batteriet klara av en dyktid på tre timmar.
Topphastighet är 2 m/s
Den filmar i 1080p som är full-HD
Drönaren har belysning som gör det möjligt att filma under is eller när det är mörkt.

 

Filmer!

https://www.youtube.com/watch?v=GbhbxIoR3gA

https://youtu.be/7Ch9LbkpApo

 

fakta
 Länsstyrelsen i Jönköpings Län
 Kontaktperson: Henrik Lundqvist, GIS-samordnare
 Email: henrik.lundqvist(at)lansstyrelsen.se