Månadens medlem – jan 2017

Falköpings kommun – Digitalt, såklart!

Falköpings kommun har lagt ner mycket tid och energi på framtagandet av en ny översiktsplan. För att öka delaktigheten hos kommuninvånarna satsar Falköpings kommun på en digital process med kartan som informationsbärare.

 

För att översiktsplanen skall vara enkel att förstå har Falköping satsat på att göra användargränssnittet så enkelt som möjligt med mycket karta samt förklarande texter för olika informationslager. Allmänheten har möjlighet att registrera kommentarer direkt i kartan vilket innebär att det är enklare att lämna synpunkter och enklare för Falköpings kommun att ta emot motsvarande informationsmängd. När den nya översiktsplanen antagits blir den ett stöd för kommunens planering. Men även andra myndigheter, företag och allmänhet kommer att använda den. I översiktsplanen kan företag se vad som planeras i framtiden om de har planer på att etablera sig i området och allmänheten kan se hur ett område som man eventuellt vill bosätta sig i kommer att utvecklas framöver. Alla kan nå den digitala versionen av översiktsplanen, digitalt såklart!

Bild: Falköpings Tidning
 

 fakta
 Falköpings kommun
 Amelie Sandström, planarkitekt
 amelie.sandstrom(at)falkoping.se

 I Falköpings kommun arbetar 4 personer på planenheten och sammanlagt 6 personer på mät- & kartenheten samt GIS-enheten.