Månadens medlem – jan 2018

SGI – På säker grund för hållbar utveckling

 

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Vi tillhör Miljö- och energidepartementet och har cirka 90 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Linköping och vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

 

Läs mer om SGI i dokumentet: SGI – Statens geotekniska institut

 

fakta
 Statens geotekniska institut (SGI)
 Avd Klimatanpassning
 Kontaktperson: Mats Öberg (GIS-arkitekt, Civ. Ing)
 Hugo Grauers gata 5 B
 412 96 GÖTEBORG
 Telefon: +46 31 7496584
 Mobil: +46 709730129