Månadens medlem – januari 2019

Linbanan från a till ö i SWEREF 99 12 00

Det började med att vi fick ett 2D-streck per mail. Och ett önskemål; Kan vi få en skuggstudie som visar hur många timmar de vandrande skuggorna från gondolerna skuggar varje given punkt i staden över hela året? Det får inte överstiga 8 timmar.

 

Lyckligtvis var strecket åtminstone geo-refererat. Och det fanns en idé om höjden på linbanans torn. Och när vi genomförde analysen på det huset som låg närmast förstod vi att det var bara ett fåtal punkter där som översteg gränsen – och det i scenariot molnfri himmel hela året – i Göteborg. Tornet höjdes iallafall och då blev skuggningen även vid molnfritt långt under gränsen. Med hjälp av bland annat skuggmodellen kunde man också se vilka fastigheter som potentiellt berördes av linbanan och detta användes för att kontakta vederbörande under samrådet.

 

Tack vare att vi nu hade en geo-refererad 3D-modell kunde man gå vidare och använda den i tävlingen om tornens utformande. Och när tävlingen var avgjord fick vi lov att lägga in vinnarförslaget (som därmed också det var – just det – geo-refererat!) i vår fotogrammetriskannade modell av staden.

 

Detta publicerades under samrådstiden som en interaktiv modell på webben via Cityplanner och på möten även i VR så sakägare kunde titta på linbanan från just sitt fönster. Det i sin tur möjliggjorde även produktionen av en uppskattad 360-film där man kan åka med hela sträckan i en gondol via youtube. Upplyftande nog stötte vi på idel glada miner under hela resan.

 

Se hit!

https://www.youtube.com/watch?v=XMUjtcIZZ-4

Eller hit:

https://cityplanneronline.com/SBKGteborg/goteborgs_stadslinbana

 

Som att koka soppa på en spik. Eller kanske snarare ett geo-refererat streck!

 

fakta
 Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad
 Kontaktperson: Robin Nilsson, Visualiserare/GIS-ingenjör – Geodataavdelningen
 Email: robin.nilsson(at)sbk.goteborg.se
 Kontaktperson: Ola Setterby, Enhetschef GIS – Geodataavdelningen
 Email: ola.setterby(at)sbk.goteborg.se