Månadens medlem – juni 2017

Göteborgs Universitet

Göteborgs Universitet är ett av Sverige största universitet med mer än 6000 anställda och nästan 40000 inskrivna studenter. Vad gäller GIS så sker utbildning främst på Institutionen för Geovetenskaper men Arkeologi och Kulturgeografi är också flitiga utbildare inom GIS. Sammanlagt utbildar GU uppskattningsvis 500 studenter där GIS ingår som en del av deras utbildning. Den största delen av GIS-användningen bland studenter och forskare är inriktad mot att lösa och analysera vetenskapliga frågeställningar och endast en liten del behandlar databashantering och visualisering. Vad gäller forskningsaktiviteter på GU där GIS är involverat kan nämnas transportfrågor, klimatologi, användning av LiDAR data för kartering av ekosystemtjänster och mycket, mycket mera.

 

Vid institutionen för Geovetenskaper pågår förnärvarande en uppdatering av GIS-miljön där nya undervisningssalar och nyanställningar planeras inom det närmaste året. Institutionen är också involverad i QGIS-projektet och sitter med i styrelsen för Sverige lokala användarförening för QGIS (www.qgis.se). Som ett vidare steg inom är geovetenskaper snart även involverad inom Geo for All (www.geoforall.org) som är ett världsomspännande projekt gällande öppet undervisningsmaterial inom GIS och fjärranalys.

 

fakta
 Göteborgs Universitet
 Vill du veta mer? Kontakta fredrikl(at)gvc.gu.se
  Institutionen för geovetenskaper