Månadens medlem – juni 2018

Brinner för digitalisering

 

På GIS-avdelningen i Alingsås brinner vi för digitalisering. Digitalisering är dock ett känsligt förändringsarbete som ibland måste få ta tid. För att citera Sveriges digitaliseringschef Åsa Zetterberg: ”Offentlig sektor måste bli riktigt smart på insidan för att kunna erbjuda bra tjänster på utsidan.”

 

Ska vi kunna erbjuda bra tjänster (exempelvis e-tjänster) för medborgarna måste vi bland annat ha bra kvalitet på grunddata, effektiva dataflöden och integrationer mellan system samt väl inarbetade och dokumenterade rutiner. För att nå dit behöver vi en gemensam målbild. På GIS-avdelningen har vi arbetat aktivt med målbilden genom att ställa oss frågorna om vilka vi finns till för och varför vi gör det vi gör. Detta har givit oss en naturlig drivkraft framåt genom att det skapar mening och en vilja att utveckla, effektivisera och prova nya vägar.

 

Några exempel där vi provat nya sätt att tackla problemställningar är vår Minecraft-modell ”Blockingsås” som vi nyttjat för att engagera barn och unga i samhällsbyggnadsprocessen och försökt öka intresset kring denna fråga. Vi har även tagit fram en egen enkät för säkra skolvägar där skolelever får rita in sin skolväg i vår 3D stadsmodell. Syftet är att få en uppfattning om vilka vägar barnen väljer och kunna identifiera var de känner sig otrygga i trafiken så att dessa platser kan åtgärdas. Ett annat steg har varit att ta fram en extern webbkarta med information som kan vara intressant för medborgare, besökare och näringsliv. Denna webbkarta är byggd med målsättningen att varje kommunal verksamhet uppdaterar sin egen information. Detta kan de göra utan att vara insatta i GIS genom att vi skapar smarta underliggande datarutiner som geokodar informationen. På så vis uppdateras informationen vid källan och GIS-avdelningen blir ingen flaskhals för att hålla kartan aktuell.

 

Vår digitala översiktsplan har varit en annan utmaning på resan att utnyttja möjligheterna med digitalisering. En digital översiktsplan finns tillgänglig var man än befinner sig, det enda som krävs är tillgång till en läsplatta eller dator samt en nätverksuppkoppling. Huvudmålet har varit att presentera information som alltid är aktuell, lättillgänglig, sökbar och med koppling mellan text och karta. Ett verktyg både för tjänstemän samt medborgare och andra intressenter med möjlighet till dialog. Ofta lyfts frågan om digitalt utanförskap, vi tycker att det talas för lite om analogt utanförskap. Hur många i Alingsås har den analoga översiktplanen hemma? Första veckan den digitala översiktsplanen lanserades gjordes över 800 unika inloggningar. Hur många hade gått och hämtat en papperskopia och läst? Vi förnyar och förbättrar kontinuerligt vårt digitala verktyg allteftersom att vi får inspiration externt och internt. Grunden har varit ett tätt samarbete mellan GIS- och planavdelningen där gemensamma mål och lusten att göra något för användaren stått över revirtänk och prestige. Vi ser med spänning fram mot vad som händer inom detta högaktuella område och hur vi kan dela misstag och framgångsrika idéer med andra.

 

Det ställs ständigt allt högre krav på handläggare och deras handläggningstider i olika skeden i samhällsbyggnadsprocessen. Vi kommer vara tvungna att arbeta på ett annat och mer effektivt sätt i framtiden. I Alingsås vill vi vara med och driva utvecklingen istället för att vänta på att någon annan ska bestämma hur vi ska arbeta framöver. I de projekt där vi ligger långt framme försöker vi vara frikostiga med våra erfarenheter. Med en sådan inställning får vi så mycket tillbaka, till exempel nätverksgrupper för erfarenhetsutbyte och inbjudan i nationella utvecklingsprojekt. Alingsås kommun kommer bland annat vara med i ett par delprojekt i Smart Built Environment-projektet DigSam som syftar till att ta fram ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen. Det är så spännande att vara yrkesverksam inom ett område där det finns så många möjligheter!

 

 

fakta
 Alingsås kommun
 Kontaktperson: Ola Setterby, Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret