Månadens medlem – juni 2019

Varbergs kommun

Vad händer i Varberg just nu? Förutom ett stort stadsutvecklingsprojekt där delar av staden ska byggas om händer också mycket inom GIS- och geodataområdet!

 

Vi satsar på öppenkällkodslösning för vår externa och nu också vår interna kartlösning inom kommunen. Varberg deltar i HAJK-samarbetet tillsammans med flera andra kommuner i utvecklingen av en öppen källkodsbaserad karttjänst. Bytet till den nya karttjänsten sammanfaller med införandet av en ny lagringsstruktur för våra geodata. Vi skiljer nu på vår produktionsmiljö och publiceringsmiljö. Vår målsättning är att geodata ska vara lättillgängliga, användbara och pålitliga.

 

Varbergskartan är kommunens öppna kartjänst där alla kan ta del av lokal samhällsinformation från kommunen, exempelvis skolor och deras upptagningsområden, detaljplaner, badplatser, parkeringsplatser och drönarfoton. För att kunna blicka bakåt i tiden har vi också Varbergs historiska fönster som låter den nyflikne kika på flygfoton tillbaka till 1963 och kartor tillbaka till 1855.

 

Under det senaste året har två drönare köpts in. Vi har börjat enkelt och testat oss fram. Stor efterfrågan på drönarprodukter, exempelvis för dokumentation av stadsutvecklingsprojektet. Här är en kort inspirationsfilm om hur vi bidrar till kommunens digitaliseringsarbete. Vi har vidareutvecklat kommunens 3D-modell och börjat använda visualiseringsbordet vid samråd och fått mycket positiv respons. Inför samrådet för Västerport Etapp 1 tog vi fram en film.

 

Målet som hägrar är Varbergs digitala tvilling. Vi ser att det finns tre områden som behöver prioriteras; ordning och reda på geodata, resurser (både teknik och kompetens) och samarbete, där alla områden är lika viktiga.

 

Har ni tips, tankar eller erfarenheter ni vill dela med oss så hör gärna av er. Vi berättar gärna det vi har lärt oss!

 

fakta
 Varbergs kommun
 Kontaktpersoner:
 Karin Fridstrand, Chef avdelning GI, karin.fridstrand@varberg.se
 Therese Olsson, GIS-samordnare, therese.olsson@varberg.se
 Fredrik Johnsson, Drönarpilot, fredrik.johnsson@varberg.se