Månadens medlem juni 2020

Invit – Konsulter för verksamheter med geografisk IT

Invit Management ägs gemensamt av oss och har branschens trevligaste kunder, de bästa konsulterna och en lön- och belöningsmodell som ger tid för livet. Välkommen som delägare eller kund.

 

Att vara delägare hos oss innebär:

 

• Tid för livet med familj, arbete och hälsa i en sund symbios.
• Arbeta med kunder du tycker om och med de saker som du brinner för.
• Vinstdelning, lika lön och kollegor som driver företaget tillsammans.
• Se alla på marknaden som partners och inte konkurrenter.
• Kollegor som är transparenta, generösa med kunskap och vårdar relationer.
• Enkel administration och låga gemensamma kostnader.

 

Att vara vår kund innebär:

 

• Seniora konsulter som genomför uppdrag med hjärta och engagemang.
• En öppen och ärlig dialog där vi tillsammans löser era utmaningar.
• Oberoende rådgivning.
• En ambition om att i varje uppdrag vara bättre, mer innovativa och leverera mer nytta.
• Generositet och tillgång till ett stort kontaktnät med partners.
• Metoder och verktyg som stöttar utvecklingen av din verksamhet.

 

Mer om oss
https://www.invit.se/om-invit/
Mer om våra tjänster
https://www.invit.se/tjaenster/
Invit på allabolag
https://www.allabolag.se/5569987224/invit-management-ab/

 

fakta
 Invit Management AB
 Kontaktperson: Mikael Elmquist, VD