Månadens medlem juni 2021

GIS på Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är med sina cirka 55 000 anställda en av Sveriges största organisationer, med verksamhet inom hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. På enheten Samhällsanalys finns en GIS-funktion som utgör ett stöd för verksamheterna. Det handlar ofta om att ta fram underlag, exempelvis från Lantmäteriet och SCB, göra databearbetningar, kvalitetssäkring av underlag, samt utföra analyser och visualiseringar. Samhällsanalys samordnar också exempelvis paketering av programvaror för GIS och driver regionens GIS-nätverk, som är öppet för alla GIS-intresserade medarbetare.

 

covid-19

Det senaste året har GIS-verksamheten påverkats av den pågående pandemin. Sedan april 2020 har vi på GIS-funktionen varje vecka producerat kartor och tabeller över den aktuella spridningen av covid-19 i Västra Götaland till Smittskyddsenhetens veckorapporter och pressträffar. Arbetet består av att geokoda samtliga personer med positivt provsvar, aggregera fallen på olika geografiska indelningar samt att ta fram kartor och tabeller. Förutom de publika kartorna och tabellerna, skapar vi även mer detaljerade underlag för internt bruk på Smittskyddsenheten. Smiddskyddenhetens veckostatistik finns på https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-gotaland/smittskydd-vastra-gotalands-statistik-om-covid-19/.

 

I dagarna har även en intern webbkarta skapats för vaccinationssamordningen där de kan se kapaciteten för drygt 200 vaccinatörer vecka för vecka till och med augusti. I kartan visas även andelen vaccinerade med dos 1 och 2 på kommun- och stadsdelsnivå. Kartan uppdateras med aktuella data en gång per vecka.

 

Tillgänglighet

En stor del av de uppdrag som vi utför handlar om tillgänglighet till exempelvis vård, kollektivtrafik och service av olika slag. För närvarande pågår ett uppdrag där vi tar fram underlag för optimal lokalisering av specialistvård på våra större sjukhus, baserat på restid för länets invånare. Under våren har vi även utfört en detaljerad analys av tillgänglighet till kollektivtrafikhållplatser baserat på befolkning i 100-metersrutor och cykling via vägnät.

 

Webbkartor

Under våren har vi arbetat med att ta fram en lösning för att publicera webbkartor. Syftet är att erbjuda verksamheterna en plattform för att enkelt kunna publicera geodata, kartor, analyser och dashboards externt, exempelvis för kommuner och allmänhet. Arbetet med webbkartan om vaccinatörer är först ut att använda denna plattform och ambitionen är att detta ska bli vårt standardverktyg för många framtida webbkartor.

 

Efterfrågan på GIS växer på VGR och vävs samman allt mer med verksamheterna. Ett par exempel på detta är inomhuspositionering, öppna data, samverkan GIS/CAD/BIM för fastighetsdata, hantering av verksamhetsdata och geodata för ambulanser, projekt där vi stöttar verksamheterna med såväl rådgivning som underlag och anpassningar. Vi har kommit långt de senaste åren, men givet inte minst organisationens storlek återstår det mycket arbete.

 

Kontakt

Magnus Nilsson, magnus.nilsson@vgregion.se

Per Karlsson, per.erik.karlsson@vgregion.se