Månadens medlem – maj 2017

Symetri FM Access Outdoor

Symetri är ett nordiskt företag som levererar programvaror och tjänster till kommuner och företag inom bygg- och fastighetsbranschen samt tillverkande industri.
Inom GIS har vi just nu några nya produkter som är extra spännande och där vi ligger i framkant!
Det ena projektet är Outdoor, en fristående modul till vårt ritningsarkiv FM Access. Systemet gör det enklare för kunder att hålla ordning på sin utomhusmiljö, exempelvis gräsmattor som skall klippas, gångvägar som skall snöröjas och lekplatser som skall underhållas. Vi hjälper även kunder med att samla in data samt kravställning av dataleveranser från underkonsulter. Systemet är uppbyggt på ett webbGIS med stöd för mobila enheter och passar ypperligt till fastighetsbolag och kommunala parkförvaltningar.

 

Vi är även ledande i implementeringen av svensk geoprocess. Tillsammans med Nyköpings kommun driver vi Pilotprojektet ”Implementering Svensk Geoprocess”. Målet med projektet är att Nyköpings kommun ska ha konverterat sin baskarta till Svensk Geoprocess 3.0 i början av 2018 för att på så sätt förenkla utbytet av geografisk information inom Samhällsbyggnadssektorn och då främst hos projektörer och arkitekter som kommer kunna få enhetlig geodata oavsett vilken kommun som levererar data.

 

fakta
 Symetri
 Symetri hjälper innovativa företag inom bygg, fastighet och tillverkande industri att optimera sina arbetsflöden, hantera sina fastighetsdata, förenkla datahanteringen och förbättra kvaliteten genom hela projektets livscykel.
 Vill du veta mer? Kontakta martin.burrows(at)symetri.com
 eller gå in på vår hemsida,www.symetri.se