Månadens medlem – maj 2018

En användarupplevelse utan friktion – Sweco Cube

 

Digitaliseringen har transformerat människors vardag. Tänk hur enkelt det är att beställa mat och få den levererad hem till dörren. Starta appen på telefonen, tre klick till din favoritbeställning och betalningen sker enkelt genom lagrade kontouppgifter. En beställning behöver inte ta mer än en minut. På samma sätt kan man med hjälp av fjärrkontrollen hyra favoritfilmen. Jämför detta med hur det var tidigare när man först behövde ta sig till videobutiken för att väl där finna att den önskade filmen redan var uthyrd. Digitaliseringen har på många sätt eliminerat friktion i det dagliga livet.

 

Hur kan man dra nytta av digitaliseringen för att skapa en effektivare samhällsbyggnadsprocess? Swecos konsulter inom IT för samhällsutveckling har tagit några steg i den riktningen genom konceptet Cube som syftar till att skapa digitala användarupplevelser utan friktion. Projektens olika aktörer säkerställs effektiv tillgång till den senaste informationen för att i projekt kunna fatta rätt beslut i rätt tid.

 

Arbetsprocessen Sweco Cube – eller Kuben helt enkelt – har utvecklats under fyra år och används numera flitigt inom Sweco i de större projekten inom Samhällsbyggnad och Infrastruktur. Ett projekt som är värt att lyfta fram är Stadsflytten i Kiruna, ett projekt som även väcker internationellt intresse.

 

 

Swecos roll i stadsflytten innebär att samla in projektinformation – såsom geografiska grunddata, projekterade BIM- och GIS-modeller – och visualisera detta till inblandade aktörer i Kuben – vilken kan ses som en virtuell stadsmodell – Digital Twin- där information samlas, analyseras och tillgängliggörs. En effektiv informationshantering möjliggör Kirunas resa mot en framtida smart stad.

 

Genom att projektets information obrutet flödar mellan inblandade aktörer skapas en mängd möjligheter. Några exempel är hur information kan delas med medborgare för att skapa delaktighet. Sensorer och IOT (internet of things) kan ge värdefull information in i projekten om grundvattennivåer, trafikflöden och snödjup till exempel. Kiruna ska inte bara flytta fysiskt, i och med digitaliseringen kan vi även flytta Kiruna in i den digitala framtiden.

 

 

fakta
 Sweco – Cube
 Vill du veta mer?
 Kontaktperson: Gustav Karlsson, Sweco Göteborg