Månadens medlem – maj 2019

VirtualCity@Chalmers

VirtualCity@Chalmers är ett transdisciplinärt forskningsprojekt på Chalmers i nära samverkan med Fraunhofer-Chalmers centrum för industrimatematik och Göteborgs stad. Projektet utforskar avancerad modellering, simulering och visualisering i syfte att bygga, undersöka och använda digitala tvillingar av städer. Digitala tvillingar har kommit att bli ett centralt begrepp inom tillverkningsindustrin och börjar nu få allt mer uppmärksamhet som ett kraftfullt verktyg för att utforska, analysera och planera framtidens smarta städer.

 

Projektet rymmer ett antal olika modeller såsom vindsimulering (figur 1), buller och luftkvalitet. Målet är att inkludera ett stort antal modeller baserade på forskning på Chalmers, såsom analyser av gatunätverk, trafikflöden, geologi, översvämning, brand och segregation. Alla dessa modeller utgör olika lager i den digitala tvillingen. Lagren kan enskilt eller i samverkan fungera som beslutsstöd för stadsplanering (figur 2).

 

VirtualCity@Chalmers består av två delar. Den första delen är ett användargränssnitt som utvecklas i Unreal Engine och som möjliggör interaktiv modellering och visualisering i både VR och AR. Den andra delen är vår molntjänst som hanterar data och tunga beräkningar (figur 3).

 

Just nu arbetar vi med att generera 3D-modeller som kan användas för avancerad simulering utifrån Lantmäteriets rådata. Vi kombinerar fastighetskartan med punktmolnsdata för att generera byggnader och topografi. Med denna information kan ett volymsnät för beräkning skapas automatiskt. Nätgenerering är ofta en flaskhals i vetenskapliga beräkningar och det är viktigt att den är såväl robust som snabb för att möjliggöra interaktiva beräkningar.

 

Referenser:
https://virtualcity.chalmers.se/
http://www.fcc.chalmers.se/news/iboflow-tv4/
Kontaktperson: Anders Logg, professor i beräkningsmatematik på Chalmers

 


Figur 1: Simulering av vind i stadsmiljö (Lindholmen inklusive det nya Karlatornet) i VirtualCity@Chalmers baserat på simuleringsmotorn IPS IBOFlow i samarbete med Fraunhofer-Chalmers centrum för industrimatematik.

 


Figur 2: En digital tvilling består av ett stort antal lager av samverkande data och analyser som tillsammans stödjer beslutsfattande och medborgardialog.

 


Figur 3: VirtualCity@Chalmers består av ett användargränssnitt utvecklat i Unreal Engine med stöd för visualisering i VR och AR, samt en molntjänst som hanterar data och simulering.

 

fakta
 VirtualCity@chalmers
 Referenser:
https://virtualcity.chalmers.se/
http://www.fcc.chalmers.se/news/iboflow-tv4/
 Kontaktperson: Anders Logg, professor i beräkningsmatematik på Chalmers