Månadens medlem maj 2020

Blåljuskollen i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommun

Korrekta adresser och väginformation i kartan är ett viktigt redskap för att Blåljusaktörerna snabbt ska hitta fram till våra kommuninvånare där hjälpinsats behövs. Det handlar om att rädda liv och eftersom kommunen är informationsansvarig så vill vi inte vara skyldiga till att utryckning förhalas genom brister i adressregistret eller i kommunala vägnätet.

 

För Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommun som har ett kommunövergripande samarbete med cirka 40 000 invånare kändes det självklart att anmäla oss till Blåljuskollen och få ta del av de checklistor som Lantmäteriet och Trafikverket tagit fram.

 

Syftet med checklistorna är att man på ett systematiskt sätt ska kunna kontrollera och kvalitetssäkra kommunens geodataprocesser så att kommunen skapar och uppdaterar den geodata som blåljusaktörer behöver för att hitta rätt.

 

Blåljuskollen gav oss även möjligheten att ifrågasätta våra egna rutiner och processer när det gäller ajourföring av adresser och kommunala vägar men är även ett bra tillfälle att rätta felaktigheter, uppdatera och komplettera med information som vi saknar.

 

Vi anmälde oss den 9 januari 2020. Innan projektet hade vi bestämt att vi skulle avsätta tid för att kunna forcera arbetet.

 

Från Lantmäteriet fick vi listor på populärnamn och byggnadsnamn som vi noggrant gick igenom. Här hittade vi flera brister som rättades till och vi kompletterade även med fler populärnamn och byggnadsnamn som vi ansåg var viktiga att ha med. Det här arbetet delades upp mellan två tjänstemän som avsatte några timmar i veckan för att hålla farten i projektet. Samtidigt med detta tittade vi även igenom våra rutiner och ajourföringsprocesser som tydligt dokumenterades och tillgängliggjordes via Teams så att alla i verksamheten lätt kan komma åt dem.

 

Vi hade tidigt i projektet ett uppstartsmöte med vår NVDB-kontakt på Trafikverket där vi fick en presentation om Blåljuskollen. Kvalitetsansvarig på Trafikverket gjorde en kontroll på kommunala vägnätet som resulterade i en excel- och en shp-fil med brister som skulle rättas till. Vi fick även påbackning att vi inte levererat in farthinder, väghinder m.m. I det här arbetet fick vi koppla in vår Trafikingenjör som hade bra koll på detta. Det gick åt mycket tid att rätta och komplettera vägnätet. Parallellt med rättningsarbetet gick vi igenom våra rutiner och skapade processer för att fortsättningsvis kunna upprätthålla god kvalité i våra NVDB-leveranser.

 

I det stora hela så har Blåljuskollen varit både lärorikt och nyttigt men även roligt att känna att de timmar man lagt ner kanske kan göra nytta och till och med rädda liv.

 

29 april 2020 blev Mariestad, Töreboda och Gullspång godkända Blåljus kommuner.

 

Här finns webbinariumet med Trafikverket inspelat
https://www.youtube.com/watch?v=R1kmh-kKAfA
Kommunen anmäler sig till Blåljuskollen via:
ajourhallning-bal@lm.se
Mera info om Blåljuskollen
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-medandra/geodata-for-blaljus/blaljuskollen/

 

fakta
 Blåljuskollen
 Kontaktperson: Camilla Pärleborn, Gis-ingenjör Mariestads kommun Kart- och Mätavdelningen