Månadens medlem – mars 2017

Sweco – Skandinaviens ledande FME experter

FME (Feature Manipulation Engine) är den marknadsledande programvaran för hantering och konvertering av geografiska data mellan olika format och system. Sweco är Platinum Partner med tillverkaren Safe Software och har flest FME certifierade specialister i Skandinavien. Sweco är återförsäljare av programmet och tillhandahåller FME-licenser med alla tillhörande tjänster.

 

Håkan Samor är en av Swecos många FME certifierade GIS-experter och såhär beskriver han sitt arbete med verktyget:

 

Jag jobbar med FME mot Stadsbyggnadskontoret, Familjebostäder, Miljöförvaltningen och Trafikkontoret inom Göteborgs Stad. Därutöver i ett större datamigreringsprojekt åt ett företag i den privata sektorn. Hela min arbetsdag kretsar kring FME på olika sätt, där alla kunder har kommit olika långt i graden av automation i sina dataflöden. I de enklaste fallen är det en kollega inom Sweco som behöver hjälp att placera koordinaterna av en tjugo år gammal provtagningspunkt på en aktuell karta, för att hitta dit och ta ett nytt uppföljande prov. De mer komplexa fallen kan handla om att få till avancerade dataflöden från en datamodell till en helt annan – och resultatet ska vara klart varje natt innan solen går upp i Nevada-öknen. Stora och många arbetsytor blir det. Utöver FME blir det även en del traditionella GIS-frågor där Q-gis, MapInfo, ESRI, PostGIS och GeoServer med flera är goda vänner i startmenyn.

 

Mer information: www.sweco.se/fme

 

fakta
 Sweco
 Kontaktperson i Väst: Håkan Samor – FME Certified Professional, hakan.samor(at)sweco.se
 Partneransvarig: Ulf Månsson, ulf.mansson(at)sweco.se

 Sweco levererar konsulttjänster inom teknik, miljö och arkitektur.
 – 14 500 medarbetare i Europa varav 5 600 i Sverige
 – Omsättning ca 16,5 miljarder SEK varav cirka 6,8 miljarder SEK i Sverige
 – Sweco har kontor på cirka 50 orter i Sverige
 Inom Swecos erbjudande – IT för samhällsutveckling – använder IT-experter de datamängder som
 flödar i samhället för att effektivisera alltifrån transporter och energianvändning till belysning och
 vattenflöden. Med hjälp av IT kan den befintliga bebyggelsen och infrastrukturen användas på ett
 mer optimalt sätt.www.sweco.se