Månadens medlem – mars 2018

Lantmäteriingenjör – Högskolan Väst

 

På Högskolan Väst finns sedan slutet av 1990-talet en tre-årig utbildning till lantmäteriingenjör. Lantmäteri är en blandning av teknik, ekonomi och juridik och har både ett tekniskt och samhällsvetenskapligt perspektiv. Lantmäteriområdet omfattar utveckling och förvaltning av fastigheter, förändring av markanvändning samt geografisk informationsteknik. Denna del av samhällsbyggandet kräver kompetens som integrerar tekniska, juridiska och ekonomiska kunskaper.

 

I utbildningen kombineras fastighetsbildning, fastighetsrätt med geografisk informationsteknik, geodesi, samhällsbyggnadsteknik, bygg- och anläggnings med grundläggande ingenjörsämnen som matematik, statistik.

 

Ett genomgående tema för utbildningen är arbetsintegrerat lärande som är Högskolan Västs signum. Utbildningen präglas som helhet av verklighetsförankrade moment i form av föreläsningar, övningar, projekt och aktuell forskning. Utbildningen är tvärvetenskaplig till sin karaktär och är integrerad till frågor om hållbar utveckling.

 

Geografiska informationssystem (GIS) ingår i utbildningen både genom renodlade GIS-kurser och på ett integrerat sätt i olika kurser. Här finns det några aspekter som är värda att framhålla. Studenterna utformar detaljplaner med hjälp av ArcGIS/Geosecma med hjälp av modulen fysisk planering. I slutet av lantmäteriingenjörsutbildningen anordnas en valbar fallstudiekurs och här används programvaror för gestaltning och visualisering med hjälp olika GIS/CAD/BIM-programvaror. I årets kurs genomförs de första försöken i utbildningen att foga samman GIS med BIM och VR och AR. Försöken genomförs i samverkan med forskningsmiljön på Högskolan Väst.

 

Fallstudieområdet väljs årligen ut i samverkan med Trollhättans Stad. Årets fallstudie handlar om omvandling av stadens centrum. I fallstudiekursen tillämpas och utvecklas förvärvade kunskaper och färdigheter i samhällsplanering, juridik, GIS,. geodesi, fastighetsbildning, ekonomi, fastighetsvärdering och plangenomförande. Kursen organiseras i form av en studentstyrd projektorganisation med rullande ledarskap i syfte att bland annat ta fram planeringsunderlag i form av detaljplan med tillhörande handlingar samt fastighetsbildningshandlingar med tillhörande karta.

 

Läs mer om utbildningen på Högskolan Väst.
https://www.hv.se/utbildning/program/lantmateriingenjor-heltid-campus-tglai/

 

 

fakta
 Högskolan Väst
 Institutionen för Ingenjörsvetenskap
 Kontaktperson: Ulf Erntsson 0520-22 32 71, Marianne Carlbring 0520-22 32 78
 Gustava Melins gata 2
 461 86 Trollhättan
 Telefon växel 0520-22 30 00