Månadens medlem – mars 2019

Hittar Blåljusaktörer rätt i din kommun?

Lantmäteriet och Trafikverket har tillsammans med Blåljusaktörerna i Sverige tagit fram en checklista så kallad Blåljuskollen. Checklistan pekar ut geodata som är av särskild vikt för blåljusaktörer. Syftet med detta arbete är att kvalitetssäkra kommunens geodataprocesser så att kommunen skapar och uppdaterar de geodata som blåljusaktörer behöver för att hitta rätt.

 

Hur går det till:
Anmälan görs via Lantmäteriets hemsida, och i samband med den så laddar kommunen ner sin checklista. Sen får kommunen 4 månader på sig för att gå igenom sina processer för leverans och tillhandahållande av geodata till Lantmäteriet och Trafikverket.

 

Exempel på geodata som ingår:
Lantmäteriet: Adresser, elljusspår och byggnader med mera.
Trafikverket: Vägnät, gatunamn, GCM passage med mera.
Hela listan över geodata som ingår i Blåljuskollen finns på hemsidan:
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/geodata-for-blaljus/blaljuskollen/

 

Hjälp på vägen:
Innan anmälan till Blåljuskollen erbjuder Trafikverket möjligheten att få återkoppling om status på NVDB. Anmälan för detta görs till: indatastod(at)trafikverket.se
Efter anmälan till Blåljuskollen kommer respektive indatastödjare på Trafikverket (kontaktperson för kommunen inom Trafikverket) att kontakta kommunen och erbjuda hjälp.
Lantmäteriet: Kontakta ajourhallning-BAL(at)lm.se

 

Ytterligare frågor får ni gärna skicka till både Lantmäteriet och Trafikverket på nedanstående adresser:
ajourhallning-BAL(at)lm.se
indatastod(at)trafikverket.se

 

fakta
 Blåljuskollen
 Per-Olof Öryd, Geodatasamordnare, Lantmäteriet
 Jófrídur Gudmundsdóttir, Utredare, Trafikverket