Månadens medlem mars 2021

Länsstyrelsen – PLAZA

PLAZA – smart dialog mellan länsstyrelser och kommuner för en effektiv planprocess. Projektet med fokus på den tidiga dialogen där vi kan identifiera knäckfrågor och slippa förgävesplanering.

 

Samhällsbyggnadsprocessen spelar roll för oss alla. Bostäder, skolor, äldreboende och all annan byggnation som behövs i samhället. Det går alldeles för långsamt att planera och bygga idag. Vi behöver förenkla plan- och byggprocesserna och få upp tempot. Dagens arbetssätt är gammalmodigt, med svårtillgänglig information och sårbart med mejl och personberoende. Detta vill vi ändra på!

 

Därför har vi startat ett projekt för effektivare planprocesser. I projektet utvecklar vi ett digitalt verktyg för samverkan, där kommuner och länsstyrelser kan föra en säker och spårbar dialog genom hela planprocessen. Det blir en sammanhållen plats för interaktion och dokumentation i planprocesserna. En viktig del är att skapa ett stöd för den tidiga dialogen, innan den formella processen startar, där vi kan identifiera knäckfrågor och bedöma genomförbarheten för en möjlig framtida markanvändning. Vi har fem partnerkommuner som är med i projektet; Tanum, Vänersborg, Trollhättan, Uddevalla samt Ale. Lantmäteriet är också med som projektpart.

 

Detta blir en rejäl skjuts åt regeringens storsatsning på en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. Eftersom det blir ett gemensamt verktyg för alla länsstyrelser och kommuner kan vi också få ut maximal nytta med tillgången till öppna geodata.

 

Konstruktion och demonstrationer pågår nu och snart börjar vi med skarpa tester av verktyget. Resultaten hittills visar på en säker och lättanvänd plattform med fokus på dialog och samverkan. Konceptet med digital samverkan mellan myndigheter kommer att kunna återanvändas i många sammanhang.

 

På GIS-väst-seminariet ”Tillsammans för en hållbar planering” den 29:e april berättar jag mer om projektet. Information om seminariet hittar du på gisvast.se.

 

Projektledare Christina Gustafsson, Länsstyrelsen Västra Götaland