Månadens medlem – nov 2017

Krav för inmätning och leverans av kartprodukt

 

Hovås Mätkonsult är ett mindre företag som har kontor i Göteborg, Uddevalla och Karlstad.

 

– Vi hjälper till med olika mätuppdrag där en del uppdrag också är en kartprodukt som grundkarta, nybyggnadskarta, projekteringsritning m.m. och ofta har vi kommuner som kunder, säger Martin Henningsson, VD på Hovås Mätkonsult AB. För att nå bästa resultat och kvalitet arbetar vi nära kunden för att minimera missförstånd. Lika viktigt är det för oss att följa standarder och anvisningar som Handbok för Mät- och Kartfrågor, BH90 med flera. Vi följer svensk geoprocess arbete med bland annat mätanvisningar och hoppas att det även kommer rekommendationer för upprättande/innehåll av grundkarta, nybyggnadskarta och kanske framförallt för den ”enkla nybyggnadskartan” som idag är mycket diffus både vad den ska innehålla och hur den ska upprättas. En bra kravställning från beställare och kommunikation mellan beställare och oss som konsulter innebär en hög kvalitet på leveransen, fortsätter Martin och dessutom blir kunden mycket nöjdare.

 
 

fakta
 Hovås Mätkonsult
 Kontaktperson: Martin Henningsson
 Telefon: 070-603 62 00
 E-post: martin.henningsson(at)hmkab.se