Månadens medlem – nov 2019

Lantmäteriet

Lantmäteriet bjuder in kommunerna till en utbildning gällande Digitaliseringens hantverk under året 2020. Utbildningen vänder sig till handläggare och chefer inom kommunens samhällsbyggnadsprocess. Utbildningen genomförs som en workshop under en halvdag där vi blandar föreläsningar och övningar. Workshopen utförs i första hand på plats hos kommunen. Kommunen själv bjuder in brett inom den egna organisationen.

 

Utbildningen skall ge förutsättningar för kommunens fortsatta arbete:
• Förståelse för hela digitala samhällsbyggnadsprocessen
• Verktyg för att genomföra digibarometern som ger er en startposition
• Exempel på hur man kan använda sig av Artificiell Intelligens (AI) i sin verksamhet
• Stöd för att ta fram er handlingsplan
• Tillfälle att bygga nätverk över förvaltningsgränserna
• Påvisa hur viktigt samarbete mellan stat och kommun är
• Få förståelse av vikten av digitala detaljplaner
• Förståelse för hur bygglovsprocessen förändras

 

Lantmäteriet har 2017-12-13 fått i uppdrag från Regeringen att driva en kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen under åren 2018 – 2020.

 

Lantmäteriet har i ett tidigare regeringsuppdrag, Digitalt först – För en smartare samhällsbyggnadsprocess, identifierat hinder samt lämnat förslag på lösningar för framgång inom processen.

 

Med detta som bakgrund har nu Lantmäteriet uppdraget att driva en kompetenssatsning med målet att bidra till en effektivare och mer enhetlig digitaliserad plan- och byggprocess. Detta är en del i det övergripande målet att få till stånd fler bostäder. Under perioden 2018-2019 genomfördes ”Workshop för framtiden” som ett led i Lantmäteriets kompetenssatsning.

 

Ca 600 personer från 170 kommuner har deltagit på ”Workshop för framtiden”. Flertalet av dessa kommuner har redan inlett sin digitala resa och såg ”Workshop för framtiden” som en ytterligare språngbräda i sitt egna digitaliseringsarbete.

 

Nu vill vi träffa de 120 kommunerna som inte berörts av våra tidigare erbjudanden. Här kommer Lantmäteriet att utbilda och stötta kommunerna i sitt fortsätta arbete.

 

Maila gärna intresse för en utbildning på plats hos er till: per-olof.oryd@lm.se

 

Vi ses snart!

 

fakta
 Lantmäteriet
 Smartare samhällsbyggnadsprocess – Digitaliserings hantverk
 Kontaktperson: Per-Olof Öryd, per-olof.oryd@lm.se