Månadens medlem – oktober 2018

Tjörns kommun

Tänkte dela med mig av något som är aktuellt för kommunen just nu när det gäller GIS. Samt lite drömmar om GIS-framtiden.

 

Tjörns kommun ligger i startgroparna att väja leverantör av nytt GIS. Detta är tänkt att framöver serva så mycket av kommunens övriga system som möjligt med geografiskt kopplad information och processerna kring detta. Vi har jobbat noga och länge med kravställning utifrån nuvarande organisation. Men vi tror – och har fått veta genom att ta del av andras erfarenheter – att det också innebär en del nya arbetssätt. Därför är en kravspecifikation som bara tar upp olika moment som görs idag inte komplett utan lite visioner. Tyvärr har jag själv ingen erfarenhet av att upphandla GIS och stämmer därför av vår kravställning med en konsult. Härigenom hoppas vi också kunna täta en del luckor i vårt tänk. Om någon som läser detta har en värdefull insikt att dela med sig av så får ni gärna maila mig.

 

När vi bara tittar på nutid och bara ser önskemål som utgår härifrån blir det problem att framtidssäkra potentialer som man kan ana i horisonten, såsom kraftfullare AI, AR – och alla de övriga nyttiga funktionsförkortningar som finns. Det vi fokuserar på i upphandlingen är användarvänlighet, programmen ska i möjligaste mån skapa värde i bakgrunden åt användaren. Användarvänligheten begränsas inte till ärendehantering hos normalanvändare utan innefattar även administration av systemen. Vi tycker att användargränssnitt ska vara lättanvända, rena men samtidigt innehålla än mer kraftfulla funktioner än tidigare och vara sofistikerade och engagerande, kanske med inslag av gamification.

 

En annan önskan av dessa system just nu är att varje medarbetare i organisationen ska kunna skapa egna avancerade geografiska sökningar utan att stöta på större trösklar i programanvändning. Ytterligare en liten bit in i framtiden ligger en än mer avancerad önskan, istället för att skriva en egen SQL sträng och booleska ekvationer i en obskyr dialog och själv koppla ihop noder i databaser för hand så skriver man direkta frågor i meningsform. Kanske skissar man upp något eller plockar ytor på kartan med pekfingret och pratar direkt med systemets AI, får i värsta fall ett par frågor tillbaka från systemet och sedan får man den information man söker. I framtiden talar man helt enkelt om för datorn vilken information man är ute efter och systemet sätter själv igång att lösa problemet.

 

 

fakta
 Tjörns kommun
 Kontaktperson: Henrik Ekberg, GIS-ingenjör Tjörns kommun,
 henrik.ekberg(at)tjorn.se