Månadens medlem – sep 2019

VA-utveckling

VA-utveckling erbjuder produkter och tjänster vad gäller verksamhetsutveckling och IT-stöd främst inom det kommunaltekniska området. Bolagets verksamhet bygger i hög grad på programvaruutveckling och grunden i vår verksamhet riktar sig mot de tekniska verksamheterna inom kommunen. Under de senaste åren har vi expanderat både på produkt- och personalsidan och täcker nu in en stor del av de behov som finns inom ett flertal olika verksamhetsområden inom kommunal verksamhet.

 

Vi jobbar med helhetslösningar för kommuner och organisationer som har ett behov av att integrera geografisk information med övrig verksamhetsdata. Medarbetarna i bolaget har många års erfarenhet av att driftsätta, hantera, samordna och bygga upp miljöer med geografisk information inom en lång rad kommunala verksamhetsdelar. Helhetslösningen innebär att vi stöttar kunden genom hela kedjan från inmätning, bearbetning, samverkan och visualisering. Vi fungerar även som bollplank för många av våra kunder. Genom en nära samverkan med våra kunder och en väl beprövad agil process, har vi ett snabbt och effektivt tillvägagångsätt för att utveckla och anpassa moduler och programvaror.

 

Våra värdeord ”familjära, innovativa, flexibla och glada” beskriver inte hur vi ska vara, utan hur vi är och de finns undermedvetet med i allt vi gör.

 

myCarta är ett verktyg för användarvänlig och kraftfull presentation och produktion av geografisk information. Programmet är ett effektivt GIS-verktyg som ger en bred skara användare enkel tillgång till kart- och registerinformation. Programmet gör det enkelt att koppla data från andra system till sina kartor.

 

Programmet är optimerat för att snabbt läsa och visa data från olika datakällor. I grundversionen ingår bland annat stöd för läsning av geometrier från Oracle Spatial, Microsoft SQL Server, Post GIS, GeoPackage, ESRI Shape, SDE och personliga geodatabaser, WMS, XML, GML, TileCache m.fl. Utöver detta ingår myCartas eget mycket snabba och kompakta filformat som bland annat gör det enkelt att ta med stora datamängder ut i fält. myCarta har avancerad manérhantering som gör det möjligt att skapa snygga och lättlästa kartor.

 

Modulen myCarta Geometri är ett komplett redigeringsverktyg för användarvänlig karthantering. Programmet innehåller möjligheter att skapa och redigera data på ett enkelt och intuitivt sätt till databaserna Oracle Spatial, SQL Server, Post GIS samt GeoPackage. Modulen innefattar ett stort antal funktioner för att skapa ett kraftfullt redigeringsverktyg.

 

Till myCarta finns också moduler som BAL, DRK och offline. Just nu utvecklas en planmodul som är anpassad till såväl GIS-ingenjören som planarkitekten.

 

fakta
 VA-utvecking
 Kontaktpersoner:
 Mikael Johansson, Kundansvarig
 mikael.johansson(at)va-utveckling.se