Månadens medlem – september 2018

Mölndals stad

I Mölndal funderar vi mycket på hur vi kan göra saker lite bättre på olika sätt. Ibland funderar vi på hur vi kan göra snyggare kartmaterial, för nånstans tror vi att det är lättare att ta till sig information som inte skaver i ögonen för mycket. Ibland funderar vi på hur vi kan göra vår geografiska information mer tillgänglig för alla som har behov av den, till exempel genom att bädda in småkartor på vår hemsida och göra våra kartor lättare att använda på mobiltelefoner. Just nu funderar vi ganska mycket på hur vi ska få så bra utväxling som möjligt av de spännande saker som hänt, händer och kommer att hända inom standardisering och 3D inom samhällsbyggnadsprocessen.

 

Mölndal är aktiv inom Smart Built Environment genom deltagande i projektet Smarta plan-, bygg-, förvaltnings- och nyttjandeprocesser över hela livscykeln. Här studerar Mölndal, Lunds Universitet och NCC hur informationsutbytet av geodata mellan exploatör och kommun kan fungera när standarder som Svensk GeoProcess (SGP) används. Exempelvis leverans av primär- och baskarta enligt SGP till exploatör i jämförelse med traditionell leverans i DWG och översättning av BIM-modeller till förenklad 3D-modell enligt SGP.

 

Parallellt med detta funderar vi på hur, och när, vi ska få till en ordnad övergång till Svensk Geoprocess för de av våra data, rutiner och processer som påverkas. Samtidigt tittar vi på hur vi skulle kunna göra för att få till en så smart hantering av 3D-data som möjligt. Vi vill kunna skapa tillräckligt tillförlitliga modeller över projekt, och över vår stad, närhelst sådana önskas. Vi vill göra detta genom att nyttja data från laserscanningar, terrestra mätningar, detaljplanutredningar och bygglov på ett så smart sätt som möjligt, utan att dubbellagra, dubbelbearbeta eller dubbelinhämta datat i alltför hög utsträckning. Hur vi ska lösa detta har vi just nu bara vaga idéer kring, men vi tror bestämt att vi kommer att lösa detta på ett sätt som är precis lagom bra för en stad av vår storlek inom en inte alltför avlägsen framtid.

 

Vill ni vara med och bolla kring detta får ni gärna höra av er!

 

 

fakta
 Mölndals stad
 Kontaktperson: Per Persson, GIS-samordnare Stadsbyggnadskontoret Mölndals stad,
 per.persson(at)molndal.se