Nationell geodatastrategi 2016-2020

Geodatastrategin är planen som beskriver hur vi skapar en väl fungerande infrastruktur för geodata i Sverige.

Läs mer…