Månadens medlem

Månadens medlem feb 2021

Havs- och vattenmyndigheten - Symphony

Beslutsstödsystem för ekosystembaserad havsplanering

 

Havs- och vattenmyndigheten
Vi har uppdraget att ta ett helhetsgrepp om havs- och vattenfrågorna, att öka kunskapen om haven, att hant... Läs mer

2021-02-25

Årsmöte

Föreningens årsmöte 2021

Inbjudan till GIS-väst årsmöte!

Alla medlemmar välkomnas att delta på GIS-väst föreningens årsmöte. Årsmötet sker i år online. Anmäl din närvaro genom att fylla i formuläret nedan så kommer en möteslänk att skickas ut till dig. Anmälan önskas s... Läs mer

2021-02-12

Nyheter Stipendium/Priser

Stipendiat 2020

2020 års mottagare av GIS-västs stipendium

GIS-västs årliga nationella stipendium har tilldelats Cecilia Fåhraeus för att genomföra en fältresa till Zambias huvudstad Lusaka. Under hösten 2020 presenterade Cecilia sin doktorsavhandling i kulturgeografi med titel... Läs mer

2021-02-12

Månadens medlem

Månadens medlem jan 2021

Mark - Svenljunga - Bollebygd

Det händer mycket i de tre samverkanskommunerna. Precis som hos många andra ligger stort fokus på digitalisering av detaljplaner samt en digitalisering av översiktsplanen och dess fördjupningar och tillägg. Svenljunga har numera en ... Läs mer

2021-02-01

Nyheter

GIS-väst tipsar

Lantmäteriet - Geodataseminarium

Tisdag 2 februari 2021 kl 10.00-16.00 bjuder Lantmäteriet och Geodatarådet in till webbsänt Geodataseminarium - En ny Geodatastrategi med hållbarhet i fokus. Ta del av program och anmäl deltagande på Lantmäteriets hemsida: Läs mer

2021-01-18