Presentationer från vårens seminarium

GIS-västs vårseminarium hölls på Världskulturmuseet i Göteborg den 8 maj! Det var många lärorika föreläsningar på ämnet Den digitala samhällsbyggnadsprocessen – vad har vi gjort (hittills)? Vi tackar alla gäster och föredragshållare för en bra dag. Här nedan kan du ta del av föredragshållarnas presentationer.

 

Virtuella Göteborg en digital tvilling – Göteborg Stad

Så använder Karlskrona 3D i planprocessen – Karlskrona kommun

Handbok för digitala detaljplaner – Örebro kommun

Två skånska kommuners perspektiv – Kävlinge

Två skånska kommuners perspektiv – Helsingborg

Nationell geodataplattform – Lantmäteriet

Smartare klimatinformation – Havs- och vattenmyndigheten