Presentationer – höstens seminarium

GIS-västs höstseminarium gick av stapeln på Världskulturmuseet i Göteborg den 7 november!
Det var många lärorika föreläsningar på ämnet Det digitala lyfet inom samhällsbyggnadsprocessen – i praktiken!
Vi tackar alla gäster och föredragshållare för en bra dag. Här nedan kan du ta del av föredragshållarnas presentationer (läggs upp efterhand som GIS-väst får in dem).

 

Västra Götalandsregionen – Arbetspendling med cykel

Länsstyrelsen – Planeringskatalogen

S-Group Solution – Digitalisering av detaljplaner

WSP – Satellitmätning av sättningar

Chalmers tekniska högskola – Virtual Cities Chalmers

Halmstads kommun – Förbereda digital omställning

Västra Götalandsregionen – Inomhuspositionering