Presentationerna från vårens seminarium

GIS-västs vårseminarium på Göteborgs stadsmuseum den 30 maj blev ett 30-grader-varmt och inspirerande event! Det var många intressanta föreläsningar på ämnet Det digitala lyftet inom samhällsbyggnadsprocessen. Vi tackar alla gäster och föredragshållare för en lärorik dag. Här kan du ta del av föredragshållarnas presentationer:

 

VGR – Uppföljning digital agenda, Tore Johnsson
Länsstyrelsen – Fokus på innehåll och kvalitet!, Björn Adolfson
Lantmäteriet – Digital innovation en väg till framtiden, Mats Snäll
Cobel – Den digitala transformationen – ur ett mänskligt perspektiv, Astrid Westfeldt Corneman
Lantmäteriet – Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess, Malin Klintborg (presenterades av Jenny Carlstedt, Sweco)
Helsingborg stad & Sweco – Den smarta staden nu och i framtiden, Björn Lahti Helsingborg stad & Jenny Carlstedt, Sweco