GIS-västs medlemsenkät 2014

Resultatet av GIS-västs medlemsenkät 2014 är sammanställt, och ni kan läsa resultatet i PDF:en sammanfattning enkät 2014. Enkäten är ett viktigt verktyg för styrelsens planering av GIS-västs aktiviteter – stort tack till alla er som har tagit er tid att svara!