Seminarie 11/11 – Nyttan med öppna data

Samhället går mot ökad transparens inom offentliga organisationer. Information förväntas inte bara finnas tillgänglig för
den egna organisationen utan också för medborgare, näringsliv och andra offentliga organisationer.

Men vad är den faktiska nyttan med öppna data? Och hur ser användarnas krav på öppna data ut?

 

Under dagen får vi se spännande exempel på användande av öppna geodata samtidigt som vi genom nationella och internationella utblickar resonerar kring vad som förväntas av de offentliga myndigheterna i resan mot öppna data.

 

Läs mer om dagen i Inbjudan Öppna data. Programmet för dagen kan du läsa med i detalj om i Agenda Öppna data

 

Anmälan är nu stängd

 

Vi ses!