Stipendiat 2020

2020 års mottagare av GIS-västs stipendium
 

GIS-västs årliga nationella stipendium har tilldelats Cecilia Fåhraeus för att genomföra en fältresa till Zambias huvudstad Lusaka. Under hösten 2020 presenterade Cecilia sin doktorsavhandling i kulturgeografi med titeln ”Drawing a Livelihoodscape from the Slum. Towards a spatial understanding of gendered livelihoods in Zambia”.

 

Avhandlingen berör sluminvånares försörjningsstrategier ur ett rumsligt perspektiv, med särskilt fokus på skillnader mellan män och kvinnor. Nu när avhandlingen är färdigställd har Cecilia en önskan om att åka tillbaka till Lusaka och presentera sina resultat för de organisationer och forskningsdeltagare som spelat en avgörande roll i avhandlingens tillblivelse. Därav har hon sökt GIS-västs stipendium.
 

Avhandlingen kan läsas i sin helhet genom följande länk: LÄNK TILL AVHANDLINGEN
 

”Hotspot”-karta över försörjningsaktiviteter i Lusaka, samt spindeldiagram över aktiviteter i relation till den egna bosättningen

 


Cecilia Fåhraeus, GIS-väst stipendiat 2020