Välbesökt seminariedag om digital ÖP

GIS-västs höstseminarium på Göteborgs stadsmuseum blev ett välbesökt event! Det var många intressanta föreläsningar på ämnet ”GIS i den digitala översiktsplaneringen”. Vi tackar alla gäster och föredragshållare för en lärorik dag. Här kan du ta del av några av föredragshållarnas presentationer:


Jönköpings digitala översiktsplan
Blå ÖP i Norra Bohuslän
Blå ÖP i Norra Bohuslän Maria Syrén
Helsingborgs digitala översiktsplan
Boverkets modell för regional och översiktlig planering
Havs och Vattenmyndigheten – Havsplanering
Stipendiat 2016 GIS-väst, Gunnar Palm