Vi ses väl på Position 2015?

År 2015 blir ett mycket spännande år för föreningen; För första gången kommer vi att ställa ut på en större mässa/konferens: Position 2015, den 17-19 mars. I GIS-västs monter kan vi lova att blir det garanterat säljfritt! Ett litet andrum i bruset av produkter och tjänster. Vi bjuder in er medlemmar och övriga besökare till vår monter för samtal kring GISfrågor. Vi kommer att ha en Open Spacearena där man kan föreslå ämnen för diskussion och samverkande samtal. På konferensens sista dag leder GIS-väst också en workshop kring GIS-samordning. Workshopens innehåll bestäms av er själva, genom mentometerinput från GIS-samordnarspåret dagen innan! Så kom gärna till Position och gå på vår workshop och besök vår monter! Godkaffe utlovas!