Månadens gäst maj 2021

Geodatarådet

Geodatarådet är till för att understödja Lantmäteriet med dels råd men också stöd i dess roll som nationell samordnare för produktion, samverkan, tillhandahållande och utveckling inom geodataområdet.

Länkar:
Nationella Geodatastrategin för 2021-2025

Geodatarådets handlingsplan

Webbsändningar

Äldre rapporter utifrån Geodatarådets handlingsplansarbete

Anmälan om nyhetsbrev för Geodatarådets arbete