Förenings ändamål ...

… att främja GIS-utvecklingen i Västsverige.

Detta kan ske genom att:

# Skapa ett starkt kontaktnät mellan medlemmar i GIS

# Verka och jobbar för en ökad kompetens inom GIS genom seminarier, föreläsningar, workshops och utbildningar.

# Visa hur GIS kan vara delaktig och bidra till att utveckla våra medlemmarnas verksamheter och företag.

# Sprida kunskap och information om GIS till verksamheter som ännu inte är medlemmar hos oss.

# Jobba för en löpande och omfattande bevakning av omvärlden och rådande situation.